Komunikaty

Kraków, 60-letni Jarosław Grzybowski poszukiwany listem gończym

Data publikacji 14.03.2023

Jarosław Grzybowski poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie do odbycia zastępczej kary aresztu w wymiarze 10 dni za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów (art. 116 § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń).

60-latek ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Prądnickiej 68A w Krakowie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-912 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.
 

Powrót na górę strony