Komunikaty

Kraków, 40-letni Stanisław Dominczyk poszukiwany listami gończymi

Data publikacji 21.03.2023

Stanisław Dominczyk poszukiwany jest na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież (art. 278 § 1 kodeksu karnego), kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 kk) i niszczenie dokumentów (art. 276 kk) oraz kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających (art. 62 ust. 1 i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

40-latek ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie.

Rysopis:
- włosy krótkie, proste, brązowe, uczesanie „na jeża”,
- uszy średnie, wyraźnie odstające,
- szczupła budowa ciała.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-917 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

Powrót na górę strony