Komunikaty

Kraków, 47-letni Dariusz Bobek poszukiwany listem gończym

Data publikacji 26.04.2023

Dariusz Bobek poszukiwany jest na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie do odbycia 272 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za przywłaszczenie (art. 284 § 1 kodeksu karnego) oraz do odbycia 365 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego (art. 209 § 1 kodeksu karnego).

47-latek ostatni raz zamieszkiwał na os. Na Skarpie 30 w Krakowie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-910 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.
 

Powrót na górę strony