Komunikaty

Kraków, 62-letni Marek Wojdyło poszukiwany listem gończym

Data publikacji 08.05.2023

Marek Wojdyło poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie do odbycia 73 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 kodeksu karnego). Poszukiwany może uwolnić się od kary poprzez zapłatę grzywny.

62-latek ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Prochowej 2 w Krakowie

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-910 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

Powrót na górę strony