Komunikaty

Kraków, 40-letni Sebastian Markowski poszukiwany listami gończymi

Data publikacji 10.05.2023

40-letni Sebastian Markowski poszukiwany jest na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie do odbycia kary zastępczej w wymiarze 60 dni pozbawienia wolności oraz kary 2 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu środków odurzających (art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Mężczyzna poszukiwany jest również na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających (art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

40-latek ostatni raz zamieszkiwał na os. Teatralnym 6 w Krakowie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod nr tel. pod nr tel. 47 83-52-910 lub pod numer alarmowy 112.
Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.
 

Powrót na górę strony