Komunikaty

Informacje dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

 

 

Film Informacja dla osób niesłyszących

Opis filmu: Informacja dla osób niesłyszących

Pobierz plik Informacja dla osób niesłyszących (format mp4 - rozmiar 36.11 MB)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie w wybrany przez siebie sposób:

przez formularz zgłoszenia dostępny na stronie BIP KWP Kraków: przejdź do strony, który należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl, lub faxem na nr 47 83 54 012

przez telefon: 47 83 54 004 lub 47 83 58 155 

lub z pomocą tłumacza online przez komunikator Jabber. Informacja o usłudze na stronie: https://euslugi.policja.pl/eu/

Zobacz także deklarację dostępności: link do deklaracji dostępności

Powrót na górę strony