Działania i porady Ruchu Drogowego

Szkolenie małopolskich policjantów ruchu drogowego.

Data publikacji 05.03.2021

Program do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego przydatnym narzędziem w pracy „drogówki”.

W okresie od 1 lutego do 2 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się szkolenia z zakresu obsługi i wykorzystania Aplikacji Komputerowej PLAN, w którym uczestniczyło 316 policjantów ruchu drogowego garnizonu małopolskiego. Jest to program komputerowy służący do sporządzania planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego. Celem prowadzonego szkolenia była poprawa jakości sporządzanej dokumentacji procesowej, skrócenie czasu jej wykonywania oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej  z zakresu likwidacji zdarzeń drogowych.
Zajęcia realizowane były w formie warsztatów, prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Krakowie. Każdy z uczestników posiadał dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowaną aplikacją PLAN. Podczas zajęć policjanci samodzielnie nabywali umiejętności korzystania z przedmiotowego programu. Warsztaty kończyły się zaliczeniem w postaci sporządzenia szkicu miejsca zdarzenia.
Kurs odbył się dzięki wieloletniej współpracy z firmą CYBID, która udostępniła oprogramowanie szkoleniowe.
Na zakończenie szkolenia, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster uroczyście wręczył podziękowanie Dyrektor firmy CYBID Pani Renacie Bułce. Pan Komendant serdecznie podziękował za wieloletnią współpracę oraz pomoc w realizacji programu szkoleniowego policjantów ruchu drogowego, dzięki któremu znacznie poprawi się jakość ich pracy.
 

  • W gabinecie stoją: kobieta - szatynka trzymająca w ręku białą teczkę papierową oraz policjant.
  • Policjant siedzi przy ekranie monitora i rysuje szkic miejsca zdarzenia drogowego.
  • Policjant prowadzący szkolenie, stojąc przy ścianie gdzie wyświetlany jest plan szkicu miejsca zdarzenia drogowego, tłumaczy sposób wykonywania zadań. Na Sali znajdują się policjanci siedzący przy swoich stanowiskach komputerowych.
  • Policjant prowadzący szkolenie, stoi przy ścianie gdzie wyświetlany jest plan szkicu miejsca zdarzenia drogowego.
  • Policjant prowadzący szkolenie, stoi przy ścianie gdzie wyświetlany jest plan szkicu miejsca zdarzenia drogowego. Przy biurku, na tle banera Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie siedzi policjant wpatrzony w ekran monitora.
  • Na tle banneru Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie stoi kobieta - szatynka oraz policjant.
Powrót na górę strony