Odc. 29 – „Wybrane zakazy wjazdu – część 2” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 29 – „Wybrane zakazy wjazdu – część 2”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, opracowali drugą część krótkiego przypomnienia przepisów dotyczących wybranych znaków zakazujących wjazdu.

Grafika stanowi kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

[po lewej stronie grafika przedstawiająca tarczę znaku B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”] [po prawej stronie grafika przedstawiająca tarczę znaku B-7 z naniesioną przykładową wartością masy 5t”]

Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” (po lewej) oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą lub przyczepami. Zakaz ten nie dotyczy pojazdu z naczepą lub przyczepą jednoosiową. Określona na tym znaku (przykład na rysunku po prawej) lub na tabliczce pod znakiem masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.

[Po prawej stronie dwa przykładowe znaki zakazu wjazdu z umieszczonymi trzema symbolami reprezentującymi różne grupy pojazdów na jednej tarczy] Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (co zobrazowano przykładami po prawej), mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze. Rozwiązanie takie spotkać można najczęściej na drogach prowadzących bezpośrednio do autostrad i dróg ekspresowych, gdzie istnieje konieczność wyeliminowania wjazdu pojazdów dla których te drogi nie są przeznaczone.

Znaki zobrazowane obok to tylko przykłady kompilacji jakie mogą być użyte. Jeżeli jest potrzeba wprowadzenia zakazu wjazdu innych rodzajów pojazdów, stosuje się odpowiednie symbole.

Powrót na górę strony