Piątkowy przepis drogowy

Odc. 31 – „Ograniczenia związane ze skrzyżowaniem dróg”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali krótkie przypomnienie przepisów związanych ze skrzyżowaniem dróg.

Na grafice kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej. Po prawej stronie rysunek techniczny – przykładowy projekt skrzyżowania z uwzględnieniem oznakowania

Definicję skrzyżowania oraz wyjaśnienie kiedy przecięcie kierunków ruchu stanowi skrzyżowanie, a kiedy nie zawarto w czwartym odcinku piątkowego przepisu. W tym odcinku przypominamy wybrane przepisy o których bezwzględnie należy pamiętać zbliżając się do skrzyżowania dróg: [Punktor] Na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania zatrzymanie jest zabronione (nie dotyczy zatrzymania wynikającego z warunków ruchu).

  • Na skrzyżowaniu zabrania się wyprzedzania (za wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz skrzyżowań na których ruch jest kierowany).
  • Zakazuje się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
  • Kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest jedną z dwóch głównych przyczyn wypadków w Polsce!

Skrzyżowania dróg są miejscem gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych. Warto więc przypomnieć sobie powyższe przepisy, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

Powrót na górę strony