Odc. 22 – „Koegzystencja pieszych i rowerzystów” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 22 – „Koegzystencja pieszych i rowerzystów”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 2, 11, 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 37, 40, 58 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali przypomnienie na temat podstawowych przepisów związanych z koegzystencją pieszych i rowerzystów na drodze.

 

Kiedy piesi mają pierwszeństwo ?

Na chodnikach i drogach dla pieszych. Kierujący rowerem korzystający warunkowo z w/w miejsc jest obowiązany ustępować miejsca pieszemu.
W strefie zamieszkania. Tutaj piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. [ grafika przedstawiająca znak D-40 „Strefa zamieszkania”.]
Na drodze dla rowerów, tylko w przypadku jeżeli pieszym jest osoba niepełnosprawna korzystająca z tej drogi z powodu braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. [grafika przedstawiająca znak C-13 „Droga dla rowerów”.]
Na wspólnej drodze dla rowerów i pieszych. . [grafika przedstawiająca znak będący kompilacją znaków C-13 i C-16 „Droga dla pieszych i rowerzystów” z określeniem pierwszeństwa pieszych.

Kiedy rowerzyści mają pierwszeństwo ?

Na drodze dla rowerów z wyj. osoby niepełnosprawnej poruszającej się
po tej drodze pieszo. [grafika przedstawiająca znak C-13 „Droga dla rowerów”.]
Na jezdni drogi ( piesi, którzy z uwagi na brak chodnika, drogi dla pieszych lub pobocza są zmuszeni korzystać z jezdni  - mają ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom,
w tym również kierującym rowerami).

Ponadto:

Kompilacja znaku C-13 oraz C-16 informuje, że ruch pieszych
i rowerzystów odbywa się po odpowiednich stronach drogi, tak jak zostało to zobrazowane na znaku. [grafika przedstawiająca znak będący kompilacją znaków C-13 i C-16 „Droga dla pieszych i rowerzystów” wskazujący że lewa strona drogi przeznaczona jest dla rowerzystów a prawa dla pieszych.]

Znajomość powyższych znaków i stosowanie się do nich to podstawa właściwej koegzystencji pomiędzy pieszymi i rowerzystami. Nie zapominajmy też o kulturze i wzajemnej życzliwości a także o zdrowym rozsądku.

Powrót na górę strony