Odc. 44 – „Pasy bezpieczeństwa” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 44 – „Pasy bezpieczeństwa”

Data publikacji 11.12.2020

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa.

grafika stanowi kopię tekstu zamieszczonego poniżej

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa mają obowiązek korzystać z nich podczas jazdy. Nie dotyczy to dzieci o wzroście poniżej 150 cm, które muszą być przewożone w specjalnych fotelikach lub urządzeniach przytrzymujących (zasady dot. przewozu dzieci zostaną omówione w kolejnym odcinku).

Poprzez „korzystanie” należy rozumieć używanie pasów w sposób prawidłowy – zgodny z ich przeznaczeniem określonym przez producenta. Nieprawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa stanowią wykroczenie, a co gorsza zagrażają życiu i zdrowiu.

Ponadto kierującemu zabrania się przewożenia pasażera w sposób niezgodny z powyższymi przepisami. Kierujący autobusem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych o obowiązku korzystania z pasów podczas jazdy, chyba że osoby te zostały uprzednio poinformowane przez pilota wycieczki. Za poinformowanie uznaje się też nadanie komunikatu przez urządzenie audiowizualne, lub umieszczenie specjalnego znaku informującego przy każdym miejscu siedzącym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

  • kobiety o widocznej ciąży,
  • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,
  • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera,
  • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania,
  • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych,
  • funkcjonariuszy służb podczas wykonywania określonych czynności służbowych (szczegółowo wymienione przypadki w Ustawie Prawo o ruchu drogowym Art. 39 ust. 2. pkt. 5, 6, 6a, 7.),
  • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim,
  • dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego autobusem,
  • dziecka w wieku do lat 4 przewożonego środkiem publicznego transportu pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Powrót na górę strony