Piątkowy przepis drogowy

Odc. 45 – „Zasady przewożenia dzieci w samochodach”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących przewożenia dzieci w samochodach.

grafika stanowi kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

grafika stanowi kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

[Po prawej stronie zdjęcie poglądowe przedstawiające fotelik bezpieczeństwa dla dziecka]

W przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą, wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodów ciężarowych wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa przewóz dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu jest dozwolony pod warunkiem zastosowania fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego.

[Po lewej stronie zdjęcie przedstawiające szczegół fotelika – fragment metki na której widać napis „semi-universal 0-25 kg”, oraz znak homologacji „E” i nr homologacji „E5 04217”].

Zarówno foteliki jak i inne urządzenia przytrzymujące muszą posiadać znaki homologacyjne świadczące o spełnieniu warunków technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ. Ponadto instalacja i stosowanie fotelika lub urządzenia przytrzymującego musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta takiego urządzenia oraz producenta pojazdu w którym urządzenie jest montowane. Fotelik lub inne urządzenie przytrzymujące musi być odpowiednio dobrane do masy i wzrostu dziecka. W przypadku gdy fotelik jest zamontowany na przednim siedzeniu pojazdu, tyłem do kierunku jazdy należy pamiętać że gdy przewozimy w nim dziecko poduszka powietrzna pasażera nie może być aktywna. Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną pasażera posiadają wyłącznik tej poduszki odpowiednio oznakowany piktogramem.

[Po prawej stronie zdjęcie deski rozdzielczej samochodu widzianej z boku (od strony drzwi pasażera) na której widnieje wyłącznik poduszki powietrznej oznakowany piktogramem. Piktogram jest rysunkiem dziecka umieszczonego w foteliku tyłem do kierunku jazdy i poduszki powietrznej. Symbol jest przekreślony czerwoną obwódką z czerwoną ukośną linią (tak jak na znakach zakazu).]

Dopuszcza się możliwość przewożenia dziecka bez użycia fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego wyłącznie w dwóch niżej opisanych przypadkach:

  • Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego to w takim przypadku zezwala się na przewożenie dziecka przytrzymywanego pasami bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest jednak wzrost dziecka – minimum 135 cm. Przepis ten dotyczy przewozu dzieci samochodami osobowymi o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą, wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodami ciężarowymi wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.
  • W przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa zezwala się na przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, jeśli dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Rodzaje samochodów którymi dzieci mogą być przewożone poza fotelikami lub innymi urządzeniami przytrzymującymi:

  • taksówki,
  • specjalistyczne środki transportu sanitarnego,
  • pojazdy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej (lub gminnej),
  • autobusy.

Ponadto obowiązek stosowania fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego nie ma zastosowania kiedy dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o ściśle określonym wzorze, o przeciwwskazaniu do przewożenia dziecka w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym.

Powrót na górę strony