Piątkowy przepis drogowy

odc. 46 – „Przepisy związane z oponami – część 1”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, opracowali pierwszą część krótkiego przypomnienia przepisów dotyczących wymogów stawianych oponom pojazdów samochodowych.

tekst maszynowy:

[po prawej stronie fotografia przedstawiająca fragmenty dwóch ułożonych obok siebie opon samochodowych]. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu. Informację o dopuszczalnych rozmiarach opon jakie mogą być użyte w danym samochodzie oraz ich dopuszczalnych indeksach nośności i prędkości znajdziemy w instrukcji obsługi pojazdu. Podany jest tam również zakres prawidłowego ciśnienia jakie powinno panować w oponach. W polskim prawie nie istnieją przepisy nakładające na kierującego obowiązek używania opon zimowych, letnich czy wielosezonowych. Jednak ze względów bezpieczeństwa, w porze zimowej zaleca się stosowanie opon dedykowanych do tej pory roku. Nawet gdy nie ma na drodze pokrywy śnieżnej, w przypadku opon letnich, przy niskich temperaturach następuje bardzo duży spadek współczynnika ich przyczepności. Opona zimowa używana w letnich miesiącach również nie zagwarantuje właściwej przyczepności. W okresach dużych wahań temperatur powietrza zaleca się też częstą kontrolę ciśnienia w ogumieniu. Wraz ze spadkiem temperatury spada ciśnienie wewnątrz opony co ma wpływ na jej prawidłową pracę. [Po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy pionowy nakazu C-18 (symbol przedstawiający oponę z założonymi łańcuchami)] Znak drogowy C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza, że na drodze na której został on umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Powyższy nakaz obowiązuje do znaku C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”. Należy przy tym pamiętać, że używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych jest zabronione, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem. [Po prawej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy pionowy nakazu C-19 (przekreślony symbol przedstawiający oponę z założonymi łańcuchami)]

Powrót na górę strony