Piątkowy przepis drogowy

Odc. 47 – „Przepisy związane z oponami – część 2”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, opracowali drugą część krótkiego przypomnienia wybranych przepisów dotyczących wymogów stawianych samochodowym oponom.

 

Grafika stanowi kopię  tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

Opony pojazdów samochodowych oraz przyczep muszą posiadać homologację drogową o czym świadczą odpowiednie znaki umieszczone na bocznej części opony.

[Po prawej stronie akapitu zdjęcie przedstawiające fragment oznaczeń naniesionych na bok opony informujących o homologacji opony. Zdjęcie obrazuje przykład homologacji „E20” polskiego producenta.]

Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu – na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.

W pojeździe, na kołach jednej osi, muszą być zamontowane opony o takiej samej konstrukcji i takiej samej rzeźbie bieżnika.

Obecnie zdecydowana większość opon posiada wskaźniki określające graniczne zużycie bieżnika. Po zrównaniu się powierzchni rzeźby bieżnika z tym wskaźnikiem opona jest zużyta i nie wolno jej dalej używać.

[Po prawej stronie akapitu zdjęcie przedstawiające fragment opon, od strony bieżnika. Na zdjęciu uwidoczniono jeden ze wskaźników umieszczonych w rowkach bieżnika.]

W przypadku opon niewyposażonych fabrycznie we wskaźniki najmniejsza dopuszczalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100km/h wartość ta wynosi 3 mm.

Niezależnie od głębokości bieżnika, jeżeli opona posiada widoczne pęknięcia odsłaniające lub naruszające jej osnowę to nie wolno jej dalej używać. Zabronione jest też stosowanie opon z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.

Warto też zwrócić uwagę na datę produkcji opony, gdyż wraz z jej wiekiem pogarszają się jej właściwości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ogumienia zimowego. Oznaczenie to znajdziemy na bocznej części opony. Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji a następne – rok produkcji.

[Po lewej stronie zdjęcie przedstawiające oznaczenie daty produkcji opony. Na zdjęciu widoczne są 4 cyfry: „4818” w eliptycznej obramówce.]

Przykładowo oznaczenie „4818” oznacza, że opona została wyprodukowana w 48 tygodniu 2018 roku.

Powrót na górę strony