Odc. 48 – „Szyby samochodowe” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 48 – „Szyby samochodowe”

Data publikacji 29.01.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących szyb samochodowych.

graika stanowi kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

Tekst alternatywny:

[Zdjęcie po prawej stronie ukazuje znaki homologacyjne i cechy producenta szyby. Widać na nim napisy: „RENAULT”, „123” „SPLINTEX”, „DOT24”, „AS2”, „M68”, „E6 43R-00048”]

Szyby w pojazdach samochodowych stanowią bardzo ważny element wyposażenia, których stan techniczny przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo czynne i bierne. Według obowiązujących przepisów szyby pojazdów samochodowych rejestrowanych po 31 grudnia 1968 roku muszą posiadać w widocznym miejscu ocechowanie czyli znaki producenta pojazdu lub w przypadku zamienników – znaki homologacyjne świadczące o dopuszczeniu do ruchu. Jeżeli szyby są oklejone folią to ona również musi posiadać znaki homologacyjne.

Ponadto szyba czołowa oraz szyby przednie boczne muszą (wraz z naklejoną folią) mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%. Biorąc pod uwagę że zdecydowana większość fabrycznych szyb ma przepuszczalność znacznie niższą niż 100%, w praktyce naklejenie jakiejkolwiek przyciemniającej foli powoduje najczęściej spadek parametru znacznie poniżej wymaganych 70%.

Należy pamiętać, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy. Powoduje to że niedopuszczalne są w tym polu pęknięcia szyby czołowej, czy też jej nadmierne zużycie przez zarysowania. W okresie zimowym często przed rozpoczęciem jazdy konieczne jest oczyszczenie szyb ze śniegu lub szronu tak by zapewnić właściwe pole widzenia kierowcy. Dotyczy to również lusterek. Niedbałe wykonanie tej czynności (co przedstawiono na zdjęciu) jest wykroczeniem. Co gorsza w bardzo dużym stopniu ogranicza to pole widzenia, co zdecydowanie pogarsza bezpieczeństwo jazdy.

[Po prawej stronie zdjęcie ukazujące szybę czołową pokrytą szronem, oczyszczoną tylko częściowo – tj. tylko na wysokości oczu kierowcy”.]

Powrót na górę strony