Odc. 26 – „Jazda na suwak” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 26 – „Jazda na suwak”

Data publikacji 24.07.2020

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 22 Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących jazdy na suwak.

Od dnia 6 grudnia 2019 roku obowiązuje przepis mający na celu usprawnienie ruchu kołowego w sytuacji utworzenia się zatoru. Kolejność przejazdu pojazdów (lub zespołów pojazdów) w zależności od liczby pasów ruchu obrazowo przedstawiono na poniższej grafice.

Należy jednak pamiętać, że kolejność ta („jazda na suwak”) obowiązuje kiedy spełnione są dwa niżej wymienione warunki równocześnie:

Występuje znaczne zmniejszenie prędkości ruchu (zator).

Nie ma możliwości kontynuowania jazdy danym pasem ruchu w wyniku wystąpienia
na nim przeszkody lub jego zanikania.

  • Grafika przedstawiająca dwa przypadki zanikania pasów ruchu. Po lewej rysunek przedstawia jezdnię o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, oraz poruszające się nią pojazdy, które pokonują zwężenie w kolejności: Pierwszy pojazd (który dojechał do końca pasa ruchu) z pasa zanikającego, następnie pojazd kontynuujący jazdę swoim dotychczasowym pasem ruchu. W dalszej kolejności drugi pojazd z zanikającego pasa ruchu a z nim pojazd kontynuujący jazdę swoim dotychczasowym pasem ruchu. Rysunek po prawej przedstawia jezdnię z trzema pasami ruchu, gdzie zanikającymi są jednocześnie skrajne pasy: prawy i lewy. Przedstawione na rysunku pojazdy pokonują zwężenie w kolejności: pierwszy pojazd który na skrajnym prawym pasie dojechał do końca pasa ruchu, następnie pojazd który na skrajnym lewym pasie dojechał do końca pasa ruchu i dopiero jako trzeci: pojazd który kontynuuje jazdę środkowym pasem ruchu. W dalszej kolejności analogicznie: pojazd z pasa prawego, pojazd z pasa lewego i na końcu pojazd kontynuujący jazdę pasem środkowym
Powrót na górę strony