Odc. 49 – „Strefa zamieszkania” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 49 – „Strefa zamieszkania”

Data publikacji 05.02.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących strefy zamieszkania.

grafika stanowi kopię tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

Tekst maszynowy:

Strefa zamieszkania – Według definicji zawartej w Ustawie Prawo o ruchu drogowym jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:

[Po prawej stronie fotografia przedstawiająca umieszczone na jednym słupku znaki pionowe: „Zakaz ruchu w obu kierunkach” z umieszczoną pod nim tabliczką zawierającą informacje kogo ten znak nie dotyczy (treść na zdjęciu nieczytelna). Poniżej „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t”. Na samym dole widać znak „Strefa zamieszkania”. W tle widoczna perspektywa miejskiej drogi.]

  1. Umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę jak np. progi zwalniające mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
  2. Pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Ponadto, z drogi mogą tutaj korzystać dzieci bez opieki.
  3. Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h
  4. Postój w strefie zamieszkania dopuszczalny jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
  5. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący włącza się do ruchu.
  6. Wjazd do strefy zamieszkania oraz wyjazd z niej oznaczone są znakami drogowymi.

[Na dole strony, w lewym rogu przedstawiono grafikę znaku „Strefa zamieszkania”. Obok umieszczona jest grafika znaku „Koniec strefy zamieszkania”.]

Powrót na górę strony