Odc. 50 – „Przejazdy kolejowe – część 1” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 50 – „Przejazdy kolejowe – część 1”

Data publikacji 12.02.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie wybranych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych.

[Zdjęcie umieszczone po prawej stronie tekstu przedstawia przejazd kolejowy bez zapór z umieszczonymi bezpośrednio przed nim znakami: G-3 „Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”, G-2 „sieć pod napięciem” oraz sygnalizator świetlny nadający sygnał czerwony. Przed przejazdem kolejowym widać fragment tylnej części pojazdu marki Hyundai koloru srebrnego, oczekującego na możliwość przejazdu.]Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz przejeżdżając przez ten przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.Jeżeli zatrzymanie będące oczekiwaniem na otwarcie przejazdu kolejowego czy tramwajowego trwa dłużej niż minutę, przepisy dopuszczają wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu ale tylko wtedy jeżeli na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim stoją inne pojazdy.Zakazy związane z przejazdami kolejowymi:1. Kierującemu pojazdem nie wolno objeżdżać opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżać na przejazd jeżeli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.2. Zabroniony jest również wjazd na przejazd kolejowy lub tramwajowy jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. 3. Na przejeździe kolejowym lub tramwajowym oraz bezpośrednio przed nim zabrania się wyprzedzania, chyba że ruch jest kierowany (np. za pośrednictwem sygnalizacji świetlnej).4. Nie wolno omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu na przejeździe jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.5. Na przejeździe kolejowym lub tramwajowym zabrania się zatrzymywania pojazdu. 6. Zabronione jest również zatrzymanie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu.7. Zabroniony jest także postój pojazdu przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

 

 

Powrót na górę strony