Odc. 57 – „Prawo jazdy kategorii AM” - Piątkowy przepis drogowy - Policja Małopolska

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 57 – „Prawo jazdy kategorii AM”

Data publikacji 09.04.2021

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o Kierujących pojazdami, opracowali krótkie przypomnienie wybranych przepisów dotyczących kategorii AM prawa jazdy.

 

 

[Po prawej stronie – fotografia ukazująca fragment rewersu dokumentu prawa jazdy. Widoczne są wpisy w postaci dat uzyskania uprawnień przy kategoriach AM, B1 i B.]

[Poniżej znajduje się tabela opisująca jakimi pojazdami możemy kierować w ramach kategorii AM. Opis tabeli:]

 

Rower

Osoba, która nie ukończyła 18 lat ale posiada prawo jazdy kategorii AM może kierować rowerem. W przypadku roweru wieloosobowego – osoba ta musi mieć ukończone 17 lat. Po ukończeniu 18 roku życia, do kierowania rowerem nie jest wymagany żaden dokument.

Wózek rowerowy

Osoba, która nie ukończyła 18 lat ale posiada prawo jazdy kategorii AM może kierować wózkiem rowerowym. jeżeli wózkiem przewożona jest inna osoba to kierujący musi mieć ukończone 17 lat.

Pojazd zaprzęgowy

Kategoria AM uprawnia do kierowania tym pojazdem pod warunkiem ukończenia 15 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia do kierowania pojazdem zaprzęgowym nie jest wymagany żaden dokument.

Motorower

Osoby które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku mogą kierować motorowerem
nie posiadając żadnego dokumentu.

Kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerem. Według definicji zawartej w Ustawie Prawo o ruchu drogowym jest to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Osoby które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku mogą kierować motorowerem
nie posiadając żadnego dokumentu.

Czterokołowiec lekki

Przez czterokołowiec lekki należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Zespół pojazdów

Kategoria AM uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z motoroweru lub czterokołowca lekkiego i przyczepy. Uprawnienie to obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na górę strony