Kierownictwo - Policja Małopolska

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

inspektor Roman Kuster 

Wysoki mężczyzna w mundurze galowym. Inspektor Roman Kuster

Insp. Roman Kuster do służby przyjęty został w 1991 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie kierownicze na stanowiskach Kierownika Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendanta Komisariatu Policji w Komornikach, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce, Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Od 7 lipca 2016 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a od 3 lipca 2017 roku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od 13 marca 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z dniem 15 maja 2020 r. został  powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Finansów
 • Wydział Kadr 
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Doboru i Szkolenia
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
 • Zespół Prawny
 • Zespół Prasowy
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
 • Wydział Postępowań Administracyjnych
 • Sekcję Psychologów 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Robert Strzelecki

Zdjęcie mężczyzny w średnim wieku mundurze galowym. Inspektor Robert Strzelecki

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu Policji, poprzez funkcje kierownicze: Zastępcy Naczelnika, Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie, do funkcji Komendanta Komisariatu Policji III i I w Krakowie. Od maja 2011 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce został powołany z dniem 13 października 2014 roku.Od 27 lutego 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 17 maja 2016 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 26 kwietnia 2017 roku pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 1 lutego 2019 roku pełni obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Techniki Operacyjnej,
 • Wydział dw. z Korupcją,
 • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • Laboratorium Kryminalistyczne,
 • Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową,
 • Wydział dw. z Cyberprzestępczością,
 • Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Piotr Morajko

Zdjęcie mężczyzny w średnim wieku z zarostem mundurze galowym. Inspektor Piotr Morajko

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Konwojowy,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Sztab Policji,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji,
 • Oddział Prewencji Policji,
 • Komisariat Wodny Policji,
 • Komisariat Autostradowy Policji.

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Rafał Leśniak

Zdjęcie mężczyzny w średnim wieku mundurze galowym. Inspektor Rafał Leśniak

 

Absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W szeregi Policji wstąpił w 1990 roku, pełniąc przez siedem lat służbę w Komisariacie Policji w Chełmcu. Od 1997 do 1998 roku pracował w wydziale do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, a następnie w nowosądeckim zespole krakowskiego Centralnego Biura Śledczego.  latach 2003-2004 był naczelnikiem sekcji kryminalnej i sekcji dochodzeniowo-śledczej KMP w Nowym Sączu. We wrześniu 2004 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a w 2011 roku – I Zastępcy. Od 2014 do 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu. Ostatnio zajmował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, na które został powołany w grudniu 2016 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Policji powierzył inspektorowi Rafałowi Leśniakowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorującemu służbę logistyczną.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Łączności i Informatyki,
 • Wydział Transportu,
 • Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
 • Zespół ds. Inwentaryzacji,
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy,

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku

Powrót na górę strony