Struktura organizacyjna - Policja Małopolska

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
insp. Roman Kuster

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Robert Strzelecki

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Piotr Morajko

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Rafał Leśniak

 

 

 

Powrót na górę strony