Struktura organizacyjna i zakres działania

Struktura organizacyjna i zakres działania

Uwaga. Poniższe nazwy wydziałów są linkami. Po kliknięciu na link otwiera się podstrona w tym samym oknie. Podstrona zawiera dane adresowe, kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje z zakresu  działalności (głównych zadań danej komórki).

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
nadinsp. Michał Ledzion

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Robert Strzelecki

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Piotr Morajko

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Rafał Leśniak

 

 

 

Powrót na górę strony