Ogłoszone

ZP.46.2021 Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji – budynek D KWP w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”

Termin składania ofert: 2021-07-08, godzina: 12:00 UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Powrót na górę strony