Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami. Konferencja z udziałem krakowskich i sądeckich policjantów

Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami. Konferencja z udziałem krakowskich i sądeckich policjantów

Dopalacze zabijają i są poważnym zagrożeniem dla młodych ludzi. O tym, jak ich chronić debatowali uczestnicy konferencji, której celem było nakreślenie problemu oraz sposobów przeciwdziałania zażywaniu  tzw. nowych narkotyków.

8 października 2018 roku, w auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się konferencja pod hasłem „Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami. Aspekty prawne i psychologiczne”. Jej organizatorami była sądecka PWSZ, Małopolski Oddział PFRON oraz Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

Sala pękała w szwach, a chętnych do wysłuchania wykładów było więcej niż wolnych miejsc. Z ramienia organizatorów na konferencji pojawili się Mariusz Cygnar, rektor PWSZ, Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Gościem specjalnym wczorajszego spotkania była Józefa Szczurek-Żelasko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, która wygłosiła wykład o najważniejszych zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele służb mundurowych, Urzędu Miasta Nowego Sącza i ościennych gmin, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, studenci.

W gronie prelegentów byli funkcjonariusze Policji - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, asp. szt. Robert Bretner oraz asp. szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Policjanci podkreślali jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie dopalaczy oraz przedstawili działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Wśród prelegentów był także wykładowca Instytutu Pedagogicznego PWSZ, dr Stefan Florek, który omówił psychologiczne aspekty uzależnień oraz prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, Tomasz Gubała wskazał ogromną rolę autorytetów w profilaktyce walki z dopalaczami.