Pieskowa Skała. Policja zapobiegła nielegalnym wyścigom samochodowym

Pieskowa Skała. Policja zapobiegła nielegalnym wyścigom samochodowym

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Skale, w miniony weekend (12.05 – 13.05 br.) w Pieskowej Skale, w związku z organizacją zjazdu miłośników pojazdów samochodów tuningowanych, przeprowadzili działania, dzięki którym zapobiegli nielegalnym wyścigom samochodowym.

Na tego typu zgromadzeniach często dochodzi do zakłócenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez parkowanie w miejscach niedozwolonych, przekraczanie prędkości oraz organizację nielegalnych wyścigów, czy tzw. „palenia gumy”. Pasjonaci  aut rasowanych mogą generować nie tylko zagrożenia w ruchu drogowym, ale również wybryki chuligańskie.

Działania WRD KPP Kraków ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ich celem przede wszystkim było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zlotu, jak również mieszkańcom, a także egzekwowanie obowiązujących przepisów, zapewnienie przejezdności drogi, parkowania w miejscach niedozwolonych, eliminacja nietrzeźwych kierujących, legitymowanie oraz represja sprawców przestępstw i wykroczeń, a także niedopuszczenie do nielegalnych wyścigów samochodowych.

Podczas działań nie doszło do zakłócenia porządku oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również nie naruszono przepisów Ustawy o ochronie środowiska.

Na miejscu zgromadziło się około 70 tuningowanych pojazdów. W ramach dwudniowych działań policjanci przeprowadzili 97 kontroli i ujawnili 55 wykroczeń. Wobec osób, które dopuściły się tych przewinień policjanci nałożyli mandaty karne, część z nich została też pouczona. Ponadto 46 kierujących mundurowi poddali badaniu na trzeźwość, na szczęście żaden z nich nie kierował po alkoholu.

Dodatkowo, amatorzy szybkiej jazdy próbowali zorganizować nielegalne wyścigi samochodowe, jednak działania policjantów uniemożliwiły im ich przeprowadzenie.

Przypominamy o tym, że organizowanie imprez czy spotkań o masowym charakterze wymaga zachowania procedur związanych z bezpieczeństwem: należy takie spotkanie zgłosić, wówczas uzgadniany jest plan zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa.

 Jednocześnie w tym czasie, lecz od piątku 11.05 – 13.05 br. na terenie powiatu krakowskiego policjanci Ruchu Drogowego przeprowadzili wzmożone działania pn. „Prędkość”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W ramach trzydniowych działań policjanci WRD KPP Kraków dokonali blisko 220 kontroli pojazdów, ujawniając przy tym 137 przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących, wobec których wyciągnięto adekwatne do przewinień konsekwencje prawne.

APELUJEMY do kierowców o ostrożną jazdę i ograniczenie prędkości przelotowej, która wciąż jest główną przyczynę ofiar śmiertelnych na naszych drogach!