Transport drogowy pod lupą funkcjonariuszy

Transport drogowy pod lupą funkcjonariuszy

Wczoraj policjanci z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, przeprowadzili działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów linii regularnych na trasie Zakopane – Morskie Oko. Dokonali również kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którymi wykonywane są przewozy zwierząt pracujących na trasie do Morskiego Oka.

Policjanci i Inspektorzy wykonali dziewięć kontroli, w wyniku których nałożono siedem mandatów karnych na łączną kwotę 3600 zł, zatrzymano 3 dowody rejestracyjne oraz sporządzono jeden protokół z kontroli, stanowiący podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy z ustawy o transporcie drogowym. W jego wyniku może zostać nałożona kara w wysokości 5 tysięcy złotych.

Podobne działania będą prowadzone w sposób cykliczny, w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z transportem drogowym.