116 111 - tel. zaufania dla dzieci i młodzieży

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym przypominamy o telefonie 116 111, który służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Konsultanci Telefonu Zaufania współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Fundacją Dzieci Niczyje.