Aktualności_2013

Aktualności 2013r. 

Bezpieczne zakupy w Galerii Bronowice

W dniach 14-15.12.2013 roku Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w Galerii Bronowice. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno krakowian, jak i odwiedzających nasze miasto z całej Polski oraz wielu innych europejskich krajów. Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie– otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki na których składały własne odciski palców.

[18.12.2013] 

Forum dla Rodziny

Premier Polski Donald Tusk uczestniczył w inauguracji dzisiejszej konferencji „Forum dla Rodziny”.  Debata poświęcona  polityce rodzinnej, odbywająca się siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie została zainicjowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej brali  przedstawiciele ministerstwa, władz  Małopolski  i  Krakowa, Policji oraz wielu instytucji pozarządowych. Tematem wystąpień i paneli dyskusyjnych  była m.in.  problematyka łączenia życia rodzinnego z zawodowym,  a także polityka  wspierania rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych.  Omawiano również   zagadnienia bezpieczeństwa rodziny oraz sposobów przeciwdziałania przemocy - jednym z przemawiających była specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadkom. Izabela Dobkowska.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in.  Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski a także Małopolski Komendant  Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek.  Zarówno wystąpienia referentów jak i panele dyskusyjne podczas konferencji  są tłumaczone bezpośrednio  na język migowy.

Dla rodziców z dziećmi,  policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz wydziału prewencji a także straży miejskiej przygotowali specjalne atrakcje.  Najmłodsi mogą spędzić czas w kąciku zabaw, na ścieżce edukacyjnej oraz w Miasteczku ruchu drogowego.


[03.12.2013] 

Hazard - problemy, zagrożenia, pomoc

Na zaproszenie Fundacji „Juvenes” oraz radnej Województwa Małopolskiego - Marty Mordarskiej, policjant Wydziału Prewencji KWP w Krakowie - kom. Wojciech Chechelski, uczestniczył w konferencji „Hazard- nowe wyzwanie i zadanie dla Małopolski -problemy, zagrożenia, pomoc” zorganizowanej w Krakowie w hotelu „Wilga”. W trakcie konferencji, przedstawiciel Wydziału Prewencji przybliżył uczestnikom temat dot. „Kampanii edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez KWP w Krakowie”.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy szkolni, policjanci, przedstawiciele straży gminnych, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego.

[23.11.2013] 

starsze artykuły

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Na zaproszenie Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Pani Elżbiety Mirgi – Wójtowicz, policjant Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczył w Międzynarodowym Dniu Tolerancji zorganizowanym na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Jest to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej. Uroczystego otawrcia dokonał Wojewoda Małopolski – Pan Jerzy Miller.

Z okazji tego dnia zorganizowany został panel  dyskusyjny z ekspertami zajmującymi się prawami człowieka, równym traktowaniem, polityką europejską w tym zakresie, specjalistami w kwestiach mniejszości narodowych i etnicznych jak również ze specjalistami i praktykami w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. Będzie to okazja do zapoznania się m.in. z aktualną sytuacją mniejszości, w kraju i w Europie, jak również do zapoznania się z trendami i sposobami walki z wszelkiego rodzaju przejawami nierównego traktowania, z dyskryminacją i nietolerancją, z mową nienawiści.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji, organizator sprowadził do Krakowa wystawę wypracowaną podczas kampanii społecznej pt „Romarising - Jedni z wielu”. „Jedni z wielu” to kampania, której celem jest zmiana nastawienia Polaków – nie-Romów do mniejszości romskiej. Romowie często spotykają się z uprzedzeniami i barierami, które utrudniają im integrację społeczną. „Jedni z wielu” przedstawia Romów, którym integracja się udała. Portrety 80 Romów wykonane przez znanego amerykańskiego fotografa Chada Evanasa Wyatta  prezentowane są jako przykład, że jest to możliwe, jeśli społeczności lokalne nie będą negatywnie nastawione, a sami Romowie wykażą się zaangażowaniem i determinacją.  

[19.11.2013] 

 

 "Handel ludźmi moimi oczami" - konkurs na komiks dla młodzieży  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej. Udział mogą wziąć wszyscy uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku.  Czytaj więcej ->

[04.11.2013] 

Oświęcim –  Bezpieczne szkoły otrzymały przedłużenia Certyfikatów  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W dniu 31 października 2013w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie przedłużenia  Certyfikatów  pn. „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W tym roku z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu  mł. insp. Adama Sowy  oraz przedstawicieli  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadkom. Izabeli Ciarka oraz st. sierż. Beaty Wcisło Certyfikat odebrały delegacje trzech szkół z naszego powiatu:  Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 9 w Kętach oraz  Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Oświęcimiu.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły
z innymi instytucjami i organizacjami w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk, np. przemocy w rówieśniczej.

Certyfikat jest dokumentem przyznawanym na okres dwóch lat,  a później na 5 lat aby w końcu stać się Liderem.  Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających bezpieczeństwo. 

[04.11.2013]Konferencja „Razem przeciw cyberzagrożeniom”

W dniach 21 / 22 października 2013 roku w Krynicy Zdroju odbyła się  konferencję „Razem przeciw cyberzagrożeniom” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wydział Prewencji KWP w Krakowie.

                Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych efektów realizacyjnych projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, który adresowany jest do  uczniów klas 4 – 6 małopolskich szkół podstawowych, a także ich nauczycieli  i  rodziców.

                Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” ukierunkowany jest na informowanie o cyberzagrożeniach. Powstał, jako odzew na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, którzy dostrzegają problemy, z jakimi spotykają się dzieci już  w szkołach podstawowych. Docelowo projektem mają być objęte wszystkie 1455 szkoły podstawowe w Małopolsce.

W trakcie prowadzonych spotkań, policjanci informują o tym:

 • Czym jest Internet i do czego służy?
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
 • Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
 • W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
 • Co to jest i jak działa internetowe forum?
 • Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji?
 • Z kim się wtedy skontaktować?
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • Procedury reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się cyberzagrożeń w środowisku szkolnym – sposoby reagowania

Współpartnerami  małopolskiej policji w realizacji projektu są:

 • Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie

                 Od początku 2013 roku w w ramach realizacji projektu, policjanci odwiedzili już 778 placówek, w których odbyli zajęcia  z 76 037 uczniami, 10 816 rodzicami, a także 4 685 nauczycielami i pedagogami.

                W konferencji „Razem przeciw cyberzagrożeniom” uczestniczyło ponad 50 – ciu policjantów realizujących projekt na terenie Małopolski, którzy wymienili się doświadczeniami wiążącymi się z realizacją projektu oraz mieli możliwość wysłuchania wykładów  zaproszonych gości m. in. z Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Naukowej Akademickiej  Sieci Komputerowej oraz  portalu internetowego „Interia”.

[31.10.2013]      

Uroczyste wręczenie Certyfikatów ZPBW dniu 3 października w KWP w Krakowie kolejne 30 placówek oświatowych otrzyma Certyfikat Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach realizowanego od 9 lat projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Tym samym już ponad 250 szkół w Małopolsce posiada ten certyfikat i realizuje założenia projektu.

Projekt ten na grunt Małopolski został aplikowany na bazie doświadczeń policji holenderskiej.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. W projekcie „ każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły. Wybór szkół jako obszaru realizacji pomysłu wynikał ze skali różnych negatywnych zjawisk z jakimi 10 lat temu borykały się szkoły. Początkowo głównymi identyfikowanymi zagrożeniami była przemoc rówieśnicza oraz szeroko pojmowana przestępczość i demoralizacja dzieci i młodzieży na terenie gimnazjów w Małopolsce. Z czasem formułę rozszerzono na pozostałe poziomy ustroju szkolnego tj. od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie.Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony władz oświatowych – Małopolski Kurator Oświaty, lokalnego samorządu ale przede wszystkim samych szkół.Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyka w zakresie tzw. zachowań ryzykownych oraz wiele innych elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa jak i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół.Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To wreszcie próba aktywizowania młodzieży do działania na rzecz innych.

[07.10.2013] 

Święto 6 Brygady Powietrznodesantowej 

4 października 2013 roku na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji Święta 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka, Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak, dowódcy krakowskich jednostek wojskowych oraz goście ze środowisk spadochroniarskich z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Podczas obchodów żołnierze zaprezentowali wyszkolenie, sprzęt oraz skoki spadochronowe.

 Policjanci Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, SPAP oraz OPP w Krakowie przygotowali szereg atrakcji w tym: konkursy wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs plastyczny, każdy uczestnik mógł zobaczyć sprzęt jakim posługują się w codziennej służbie policjanci w Małopolsce. Każdy uczestnik mógł złożyć odcisk swoich palców na pocztówce z numerami alarmowymi.

[05.10.2013]Z wizytą w przedszkolu

11 września 2013 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Przedszkole nr 137 w Krakowie. W trakcie wizyty dzieci mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji.  

Zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie uwrażliwiono je na konieczność ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach. Ustalono z nimi zasady i miejsca bezpiecznej zabawy w domu oraz na powietrzu oraz  uświadomiono im niebezpieczeństwa jakie grożą podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktu z osobą obcą. Przypomniano także numery alarmowe służb interwencyjnych. Na zakończenie zrobiono na pamiątkę: odciski palców oraz zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.

[12.09.2013]Bezpieczeństwo w turystyce

W okresie wakacji policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z przedstawicielami: Parków Narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego, TOPR-u, GOPR-u, funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzili działania prewencyjne. Działania miały na celu podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń, z jakimi można się spotkać na górskich szlakach oraz sposobów ich unikania. Adresatami naszych działań były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe wypoczywające w górach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Prowadzone działania były wspólną inicjatywą wymienionych służb, mającą na celu kompleksowe podejście do szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób wypoczywających w polskich górach. Każda ze służb informowała m.in. o swoich kompetencjach, udzielano porad dotyczących bezpiecznego wypoczynku. Dla najmłodszych turystów przygotowano konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik akcji otrzymał także „Paszport Bezpiecznego Turysty”, w którym zamieszczono porady dotyczące bezpiecznego wypoczynku oraz numery alarmowe.

[2.09.2013]


 


Obchody Święta Policji w Starym Sączu

26 lipca 2013 roku policjanci z całej Małopolski obchodzili w Starym Sączu swoje święto. Było ono połączone z poświęceniem i uroczystym otwarciem nowego Komisariatu Policji w Starym Sączu przy ul. Źródlanej 22.

Podczas uroczystości zostały przygotowane stanowiska: Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Specjalistycznego Poddziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Krakowie, które prezentowały pracę Policji.

Przy stanowisku prewencji  prowadzone były konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, które nagrodzono upominkami bądź elementami odblaskowymi. Każda osoba, która odwiedziła „stoisko” prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne, broszury, ulotki, natomiast dzieciom wręczano malowanki. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Ponadto milusińscy mogli poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne oraz robiąc sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.

[29.07.2013]


 Bezpiecznie nad wodą - Balaton, Chechło

19 lipca 2013 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z Komisariatem Policji w Trzebini przeprowadzili kontrole kąpielisk: Balaton i Chechło, które połączono z akcją propagowania odpowiedzialnego zachowania dzieci i młodzieży na terenie kąpielisk. Z uczestnikami spotkania omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Młodzież mogła dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy. Dodatkowo poruszono tematykę  odpowiedzialności  nieletnich z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie dzieci otrzymały materiały profilaktyczno–informacyjne pn. „Bezpieczna Woda” oraz „Bezpieczne Wakacje”.

Każdy uczestnik otrzymał przygotowaną przez policjantów „Pocztówkę z wakacji z Inspektorem Wawelkiem”, na której złożył odcisk własnej dłoni.

[19.07.2013]Bezpieczne Wakacje na wodą - Bagry

Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z  funkcjonariuszami Komisariatu Wodnego KWP w Krakowie uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w ramach półkolonii na terenie kąpieliska Bagry. Z uczestnikami spotkania omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w pobliżu akwenów wodnych. Dzieci wzięły również udział w zabawie dotyczącej prawidłowego wyposażenia i przygotowania do wakacyjnej podróży w góry itp.

Młodzież mogła dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy. Dodatkowo poruszono tematykę  odpowiedzialności  nieletnich z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie dzieci otrzymały materiały profilaktyczno –informacyjne pn. „Bezpieczna Woda” oraz „Bezpieczne Wakacje”.

[15.07.2013] 


 

Ogólnopolska Noc Profilaktyki

W sobotnie popołudnie 22 czerwca 2013 roku w Małopolsce punktualnie o godz. 16.00   policjanci wspólnie z samorządami, licznymi instytucjami pozarządowymi oraz młodzieżą  wykonali „ZRYW WOLNYCH SERC” - wspólny gest, wybijając symbolicznie przez minutę rytm serca. Równie ważnym elementem przedsięwzięcia było odczytanie Odezwy społeczności PAT.  Inicjatywamiała na celu uświadomienie jak ważna jest współpraca dzieci, młodzieży oraz dorosłych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym jakimi są narkotyki, alkoholizm oraz przemoc.

W garnizonie małopolskim w ramach akcji zorganizowane były różnego rodzaju happeningi, festyny, koncerty, pokazy oraz pikniki rodzinne. Uczestnikom wręczane były naklejki "Ogólnopolska Noc Profilaktyki – moda na życie bez uzależnień", natomiast dzieci i młodzież    propagowały hasła tegorocznej Nocy, m.in.:

 „Zwolnij – nie musisz biec!”,
 „Bez uzależnień jest o niebo lepiej!”,
„Nie uciekaj od problemu. Rozwiąż go!”,
 „To Ty wybierasz!”, „Przyjdź. Zobacz. Pomyśl.”.

Ogólnopolskie obchody Nocy Profilaktyki zakończyły rozmowy dotyczące oczekiwań społecznych dot. profilaktyki uzależnień. W spotkaniach organizowanych w urzędach miast, powiatów lub gmin, a także w kinach i domach kultury, chętni mogli porozmawiać z samorządowcami, specjalistami, psychologami, pedagogami i policjantami.

[27.06.2013]Konferencja dot. przeciwdziałania przemocy.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dniu 20 czerwca 2013 roku zorganizowały konferencję „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”. Konferencja  odbyła się w Auli Kampusu Krakowskiej Akademii. Celem spotkania było zaprezentowanie sukcesów systemu przewciwdziałania przemocy w Polsce wynikających z realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wyzwań związanych z uwzględnieniem w systemie nowych uwarunkowań prawnych. 

Po kilku latach obowiązywania ustawy, zmianie istotnych uwarunkowań prawnych, wielu doświadczeń i dobrych praktyk, instytucje realizujące zadania w tym zakresie zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i małopolskim podzieliły się refleksjami na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy. Podczas konferencji przedstawione zostały m. in. sukcesy oraz wyzwania nie tylko legislacyjne, ale także odnoszące się do dobrych praktyk, działania podejmowane przez zwycięzców IV Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy”. Pod rozwagę poddane zostały możliwości działań i inicjatyw, które w założeniu mają służyć rozwojowi tego systemu i wyznaczać kierunki jego ewaluacji na kolejne lata.

Wyznacznikiem w kreowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W chwili obecnej przygotowywany jest nowy Program na lata 2013-2020. Jego założenia, m.in. były przedmiotem rozważań podczas konferencji, które z pewnością przyczynią się do usystematyzowania kierunków działań oraz wskazania zadań dla poszczególnych szczebli administracji publicznej, odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji były Konwencja Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz Dyrektywy Rady Europejskiej ustanawiające normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw w tym dotyczących przemocy. Dokumenty te stanowią ramy prawne dla działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania przemocy zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, jednocześnie tworząc standardy oferowanej pomocy i wsparcia rodzinom w których występuje przemoc.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania możliwości wykorzystania postępowań koncyliacyjnych w pracy z rodziną uwikłaną w przemoc, przedstawienia zarówno prawnej jak i psychologicznej perspektywy działań podejmowanych w tym zakresie.

Istotną częścią konferencji było omówienie działań zmierzających do zwiększenia społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy, szczególnie podnoszenia społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie.

W trakcie konferencji zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców IV Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konkurs, zorganizowany był po raz czwarty przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem konkursu jest promowanie działań interdyscyplinarnych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.

 

W konkursie zwyciężyli:

- W kategorii na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy” pierwszą nagrodę przyznano
Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła realizację kompleksowych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profesjonalizację wsparcia zapewnianego osobom doświadczającym przemocy 
i oddziaływań wobec osób ją stosujących, a także różnorodność inicjatyw odnoszących się do budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na uznanie zasługuje  również forma prezentacji podejmowanych działań, przełamująca stereotypowe podejście do zjawiska przemocy domowej. 

- W kategorii na najlepsze działanie gminne „Przeciw przemocy” pierwszą nagrodę przyznano
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła funkcjonowanie kompleksowego i profesjonalnego systemu wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Kapituła Konkursu postanowiła także przyznać wyróżnienia. 

- W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” wyróżnienie przyznano
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.   

Kapituła Konkursu przyznając wyróżnienie doceniła działania podejmowane w celu budowania współpracy i wsparcie instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu.

- W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” wyróżnienie przyznano
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Kapituła Konkursu przyznając wyróżnienie doceniła w szczególności realizację działań mających na celu poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zjawiska przemocy. 

Partnerem Konferencji „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość” była również Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która w celu zintegrowania rozważań naukowych i praktycznych wydarzenia powołała Komitet Naukowy, w skład którego weszli: 

 • prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski
 • prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża
 • prof. nadzw. dr hab. Zofia Dołęga
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Kożuh

[21.06.2013] 

Zawody służb mundurowych w ratownictwie wodnym

W dniach 6-7 czerwca, w podlaskiej Hajnówce przeprowadzone zostały „Otwarte zawody funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym”, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i Urząd Miasta Hajnówka. W zawodach tych uczestniczyło 15 ekip z kraju, a wśród nich jedna zagraniczna reprezentacja policji łotewskiej. W roli obserwatora uczestniczyli również przedstawiciele policji litewskiej.

Przeprowadzone zawody miały charakter czwórboju, a rywalizacja obejmowała pokonanie 25 metrów basenu w umundurowaniu ćwiczebnym z przeszkodą, ratowanie manekina na długości 50 m, wyścig australijski oraz przepłynięcie 50 metrów stylem dowolnym z pasem ratowniczym i doholowanie manekina do ściany mety. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Na drugim miejscu uplasował się zespół z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zaś na trzeciej lokacie znaleźli się policjanci reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Na osiągnięty sukces składają się znakomite umiejętności i kwalifikacje małopolskich policjantów. Świadczą one też o wysokim poziomie i jakości doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego małopolskich policjantów. Ma to istotne znacznie zarówno dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą w naszym województwie, jak też podczas zagrożeń powodziowych. Teren województwa małopolskiego jest obszarem szczególnie podatnym na tego typu zagrożenia, a tym samym jest jednym z trudniejszych do opanowania. Górski charakter większości rzek województwa wpływa na dużą nierównomierność ich przepływów, jak też wezbrań. Dynamika i częstość tych zjawisk znacznie przewyższa średnie wskaźniki w tym zakresie dla obszaru Polski.

Przeprowadzone zawody były też doskonałym sprawdzianem policjantów przed rozpoczynającym się sezonem turystyczno-wypoczynkowym. Bezpieczeństwo osób wypoczywających w naszym województwie (w tym nad wodami) jest jednym z aspektów działania małopolskiej policji. Istotne znaczenie w kształtowaniu bezpiecznych zachowań ma tu oczywiście profilaktyka inicjowana zarówno przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie, jak też komendy powiatowe, miejskie, komisariaty oraz posterunki policji działające na terenie województwa małopolskiego. Jednak, gdy ta czasem przez lekkomyślność jest ignorowana niebagatelnego znaczenia nabierają umiejętności ratowników, od których nierzadko zależy zdrowie i życie ludzkie. Wyniki przeprowadzonych zawodów potwierdzają wysoki stopień przygotowania policjantów w tym zakresie.

Wyniki końcowe „Otwartych zawodów funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym”

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce – KWP Szczecin, w składzie:

 • sierż. sztab. Robert Ratkowski, st. sierż. Łukasz Pańczyszyn

II miejsce - KWP Łódź, w składzie:

 • sierż. sztab. Romuald Karpiak, st. sierż. Adrian Brzóska

III miejsce – KWP Kraków, w składzie:

 • asp. Paweł Dyna, sierż. Artur Horecki

Klasyfikacja indywidualna:

 • I miejsce – st. sierż. Łukasz Pańczyszyn (KWP Szczecin)
 • II miejsce – druh Adam Denert (KWP PSP Białystok)
 • III miejsce – st. sierż. Adrian Brzóska (KWP Łódź)
źródło zdjęć: www.podlaska.policja.gov.pl

[10.06.2013]Wojewódzki Dzień Dziecka z Policją i Strażą Pożarną

W dniu 2 czerwca 2013 r. w Dobczycach z okazji Dnia Dziecka odbyła się impreza sportowo-edukacyjna przygotowana przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Wojewódzką Komendę PSP. Honorowy patronat nad imprezą objął: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Mróz, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Marcin Nowak.

Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Komisariatu Wodnego w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego oraz Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach przygotowali szereg atrakcji w tym konkursy wiedzy o bezpieczeństwie, tor sprawnościowy, tor rowerowy, konkurs plastyczny, pokaz wyszkolenia i sprawności psów służbowych. Dzieci i młodzież mogli zobaczyć sprzęt jakim posługują się w codziennej służbie policjanci w Małopolsce.

Każdy uczestnik mógł złożyć odcisk swoich palców na specjalnie przygotowanej pocztówce z okazji Dnia Dziecka. Dodatkową atrakcją było otrzymanie autografu od policjanta - aktora z serialu W-11. Festyn zakończył się nagrodzeniem zwycięzców poszczególnych dyscyplin sportowych i konkursów.

[03.06.2013]Dzień Dziecka w  Balicach

W dniu 1 czerwca 2013 r. w Balicach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z okazji „Dzień Dziecka”, przygotowany wspólnie przez służby mundurowe: Wojsko, Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną i Służbę Więzienną.

Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Sekcji Kontroli Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Komisariatu Wodnego w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego przygotowali szereg atrakcji. Policjanci pokazali sprzęt służbowy, w tym motocykle policjantów ruchu drogowego, radiowozy interwencyjne policjantów prewencji oraz łódź motorową z Komisariatu Wodnego w Krakowie.

Każde dziecko, które odwiedziło „stoisko” prewencji otrzymało materiały profilaktyczne, broszury, ulotki, malowanki oraz słodkości. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Ponadto milusińscy mogli poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne.

[03.06.2013]„Majówka u Bernardynów”

26 maja 2013 roku w Ogrodach Klasztoru Bernardynów w Alwerni odbyła się „Majówka u Bernardynów”. Podczas imprezy policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie prowadzili w namiocie profilaktyczno – prewencyjnym edukację dzieci i dorosłych w zakresie bezpiecznych zachowań zwłaszcza z uwagi na zbliżający się czas letniego wypoczynku wakacyjnego. Każdy z uczestników otrzymał materiały profilaktyczne, broszury, ulotki, odblaski itd. Najmłodsi odwiedzający „nasze stoisko” otrzymywali pamiątkową kartkę wraz z „odciskami” swoich palców.

Odwiedzający nasze stanowisko mogli zapoznać się z pracą Policji oraz zrobić sobie zdjęcie Ponadto w przedsięwzięciu brała udział maskotka małopolskiej Policji „Inspektor Wawelek” pomagająca policjantom w prowadzonych akcjach prewencyjnych. Dorosłym uczestnikom festynu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP udostępnili „alko gogle” stymulujące pole widzenia osoby pod wpływem alkoholu. Można było zobaczyć sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Policji: radiowozy oraz motocykle. .

W imprezie uczestniczyli również policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Chrzanowie, którzy prowadzili znakowanie rowerów. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych osób. 

[29.05.2013] 

Powrót