Aktualności_2015

 

Aktualności 2015r.


Bezpieczne zakupy

W dniu 19.12.2015 roku Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w jednej z krakowskich galerii handlowych. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Działania profilaktyczne skierowane były również do osób starszych, które miały na celu przestrzeganie ich, jak zapobiegać oszustwom na przykład tzw. metodą na wnuczka. Policjanci rozmawiali z osobami starszymi i przekazywali informacje oraz ulotki o sposobach działania sprawców.  Udzielając porad informowali, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy nieznajomym, gdyż sprawcy mogą podawać się za krewnych, kurierów, czy policjantów po to, aby oszukać i zdobyć pieniądze.

Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

[23.12.2015] 

Szkoła epoki smartfona - debata

W ramach realizacji założeń projektu wojewódzkiego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczył w zorganizowanej przez TVP Kraków w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie – debacie „SZKOŁA EPOKI SMARTFONA”.

Program prowadzony był przez Panią redaktor Iwonę Sitnik – Kornecką z udziałem m. in. Artura Krawczyka ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Małgorzatę Kopek z IV LO w Tarnowie. W debacie uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół średnich. W trakcie debaty poruszona została m. in.. tematyka związana z rozwijającą się cyfryzacją, zagrożeniami, jakie mogą się z tym wiązać, jak również sposobami na ich rozwiązanie.

[18.12.2015]

 


 


 

 

Szkoła Aktywnego Seniora - warsztaty

W ramach współpracy Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie ul. Rajska, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie w ramach „Szkoły Aktywnego Seniora”, prowadzili warsztaty szkoleniowe z grupą seniorów przybyłych na zajęcia w tym dniu. Tematyka warsztatów obejmowała obszar dotyczący oszustw dokonywanych na osobach starszych tzw. metodą na „wnuczka”, jak również zagrożenia związane z bankowością internetową, cyberzagrożeniami.

[14.12.2015] 

Z wizytą w Przedszkolu nr 110 w Krakowie

W dniu 18 listopada 2015 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz przewodnicy psów służbowych wraz z pieskami  odwiedzili dzieci z Przedszkola nr  110  w Krakowie. W trakcie wizyty przewodnicy psów służbowych opowiedzieli dzieciom o bezpiecznych zachowaniach przy kontakcie z obcym psem, pokazali posłuszeństwo psów policyjnych, każde z dzieci mogło pogłaskać pieski.

Natomiast policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  zapoznali dzieci  z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Dzieci również mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji, jak wygląda sprzęt policyjny. Ilość dzieci 80. Spotkania 4.

 [20.11.2015] 

Teatrzyk profilaktyczny w SP nr 64 w Krakowie

W dniu 6 listopada 2015 roku, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie spotkali się z  uczniami klas czwartych Szkoły  Podstawowej nr  64  w Krakowie.  Na spotkanie policjanci przygotowali teatrzyk profilaktyczny pt: „Przyjaciele Czerwonego Kapturka” , obejmował on tematykę agresji, wyśmiewania się oraz nietolerancji pomiędzy uczniami w szkole. Po każdym przedstawieniu wspólnie z uczniami prowadzona była rozmowa o bezpiecznych zachowaniach w szkole, odpowiedzialności za własne czyny.

[09.11.2015] 

Z wizytą w przedszkolu im. Wawelskiego Smoka

W dniu 5 listopada 2015 roku  policjanci Wydziału Prewencji KMP w Krakowie odwiedzili Przedszkole Samorządowe Nr 162 im. Wawelskiego Smoka mieszczące się przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 w Krakowie. Spotkanie ukierunkowane było na promocję bezpieczeństwa wśród dzieci.

W trakcie spotkania wykorzystano filmy dydaktyczne, z których milusińscy mogli się dowiedzieć jak bawić się bezpiecznie w domu i na placach zabaw, jak również o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobą obcą. Wszyscy wspólnie uczyli się ważnych numerów alarmowych, a na pamiątkę każde dziecko otrzymało książeczkę – kolorowankę.

Z uwagi na zbliżającą się zimę dzieci zapoznano z podstawowymi zasadami bezpiecznego  zachowania się  podczas zabaw na śniegu i lodzie.

[09.11.2015] 

 

Spotkanie z młodzieżą w Multikinie

W ramach realizacji działań profilaktycznych, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczył na zaproszenie krakowskiego Multikina w spotkaniu z uczniami i nauczycielami z gimnazjów i liceów z terenu miasta Krakowa.

W trakcie spotkania przed seansem filmu „Amy”, poruszona była tematyka dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”. Spotkanie prowadzone było w formule interaktywnej, uczestniczy otrzymali drobne upominki.

[05.11.2015] 

Z seniorami o cyberzagrożeniach

Na zaproszenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie nadkom. Wojciech Chechelski uczestniczył w zorganizowanej w ramach projektu „Podaj dalej 2 – Senior dla kultury”.

W trakcie konferencji policjant przybliżył uczestnikom tematykę współczesnych cyberzagrożeń, a także zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii.


[27.10.2015] 

 Konferencja o dopalaczach w Andrychowie

19 października 2015 roku dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie pani Marta Kajzer zorganizowała konferencje pn. „Dopalacze – śmiercionośne środki zastępcze” wpisaną jako inicjatywa kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod nazwą „Dopalacze kradną życie”.

W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie o godz. 10:00 odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom płynącym z używania substancji psychoaktywnych oraz metodom pomocy osobom uzależnionym. Na konferencje zaproszono dyrektorów i pedagogów szkół różnych szczebli, pracowników socjalnych OPS oraz innych instytucji pomocowych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji oraz rodziców uczniów szkół różnych szczebli. W konferencji uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie mł. insp. Jerzy Paś oraz specjalista ds. nieletnich KP Andrychów asp. sztab. Rafał Tlałka.  

Do powyższego przedsięwzięcia w charakterze prelegenta z ramienia wadowickiej policji został zaproszony asp. sztab. Zbigniew Przybek z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Policjant zajmujący się na co dzień problematyką osób nieletnich oraz różnego typu patologii przedstawił regulacje prawne dotyczące substancji psychotropowych i środków odurzających oraz tzw. „nowych narkotyków”. Opierając się na statystycznych danych wynikających z wykrywania tego typu przestępstw zwrócono również uwagę na skale zagrożenia.

Przeprowadzona dyskusja z udziałem zaproszonych osób wskazywała na konieczność podejmowania w tej materii regularnych działań profilaktycznych. 

Kwestia nowych narkotyków nadal jest ważnym społecznie problemem. Wciąż istnieje potrzeba zwracania uwagi na zagrożenia związane z sięganiem po tego typu produkty.

[27.10.2015] 

 

Wizyta w Przedszkolu nr 137

W dniu 22 października 2015 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  odwiedzili dzieci z Przedszkola nr 137
przy ul. Na Błonie 15. W trakcie wizyty dzieci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą, kontaktu z psem. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Dzieci również mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji, jak wygląda sprzęt policyjny.

[26.10.2015] 

 

Uroczyste wręczenie medali i odznaczeń XXV - lecia NSZZ Policjantów       

W dniu 30 września 2015 roku podczas uroczystości związanej z wręczeniem Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”  
podinsp. Janusz Łabuz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów oraz nadinsp. Mariusz Dąbek Małopolski Komendant Wojewódzki Policji wręczyli podziękowania, medale oraz odznaczenia z okazji obchodów XXV-lecia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów.

Medale upamiętniające Jubileusz otrzymali:  mł. insp. Piotr Kulesza Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Anna Mączka Dyrektor Operacji Centrum Obsługi Posprzedażowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w Krakowie.

Medal XXV- lecia NSZZ Policjantów – przyznaje Prezydium Zarządu Głównego NSZZP w formie decyzji, na wniosek Kapituły przy Zarządzie Głównym NSZZP, członkom Związku oraz osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego za wybitne zasługi na rzecz Związku i środowiska policyjnego.

Ponadto wręczono odznaczenia za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów i środowiska policyjnego:  Anicie Orzeł – Nowak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Krakowie, Joannie Szypułce Europe Direct w Krakowie, Sylwii Warneckiej  reprezentującej Wawel S.A. w Krakowie oraz Krzysztofowi Kucharskiemu z Centrum Handlowego M1  w Krakowie.

Jednocześnie Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podziękował ww. za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. 

[02.10.2015] 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” - wręczenie Certyfikatów

W dniu 30 września 2015 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

W uroczystości uczestniczyli również Aleksander Palczewski– Małopolski Kurator Oświaty, Monika Frenkiel z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego, dr Krzysztof  Kwiatkowski z Politechniki Krakowskiej Instytutu Projektowania Urbanistycznego, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

Wśród wyróżnionych 33 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, znalazły się :

 1. Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
 3. Zespół Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach
 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie
 6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
 7. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie
 8. Zespół Szkół  im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
 9. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach
 10. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
 11. Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku
 12. Zespół Szkół nr 1 w Choczni
 13. Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
 14. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
 15. Zespół Szkół, Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych
 16. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
 17. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
 18. Zespół Szkół nr 2 w Brodłach
 19. Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
 20. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Krakowie
 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie
 22. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 23. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
 24. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
 25. Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie
 26. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
 27. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
 28. Gimnazjum Gminne nr 1 im. Mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku
 29. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 30. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 31. XXVIILiceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana w Krakowie
 32. Gimnazjum w Sieprawiu
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Krakowie

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymał asp. szt. Szymon Sala z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. 

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały  okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję podziwiać występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach.

Przez cały czas podczas gali wręczenia Certyfikatów towarzyszyła będzie nam Młodzieżowa Orkiestra Dęta Baczków z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod kierownictwem Pana Rafała Węglarza. Orkiestra przywitała gości Marszem „Ułańskim” pod dyrekcją kapelmistrza Wojciecha Zwierniaka. Szczególnym akcentem był udział w orkiestrze uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach, które otrzymały Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także  zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.  

[02.10.2015] 

Piknik  „Śmigło 2015" w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

W dniu 19 września 2015 roku w Legionowie odbył się piknik charytatywny – Śmigło 2015, którego celem była popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne – Polska, połączony z dniem Otwartym w Centrum Szkolenia Policji .

Organizatorem powyższego przedsięwzięcia była policyjna organizacja „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”, która jest członkiem światowego ruchu zrzeszającego ludzi dobrej woli, na co dzień strzegących prawa, głównie policjantów, ale także strażników więziennych, strażników miejskich oraz innych służb. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: nadkom. Izabela Ciarka, sierż. sztab. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji oraz mł. insp. w st. Stanisław Bodecki.

Przedsięwzięcie odbywało się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta CSP insp. dr. Romana Stawickiego, Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego oraz Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla. Obecnością na pikniku zaszczycili  m.in.: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji oraz interesujących pokazów, m. in. musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, występ chóru Komendy Stołecznej Policji, pokazy:  techniki jazdy motocyklem służbowym oraz taktyki interwencji policyjnych.  Ponadto można było zobaczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju  zawodach sportowych oraz obejrzeć  defendo, judo i inne.  Podczas pikniku można było posłuchać utworów w wykonaniu policyjnego zespołu rockowego „Luźny Squad”. Punktem kulminacyjnym były drużynowe zawody w przeciąganiu policyjnego śmigłowca na czas, na określonym dystansie.

Dużą popularnością wśród gości pikniku cieszyły się symulatory, stoiska przygotowane przez służby mundurowe, a także prezentacje: sprawności użytkowej psów służbowych, techniki jazdy motocyklem służbowym i taktyki interwencji. Na najmłodszych czekało wiele konkursów z nagrodami.

[24.09.2015]


 


 

„Wybieram wolność czyli rzecz o wyjściu z uzależnienia”

15 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się konferencja pn. „Wybieram wolność czyli rzecz o wyjściu z uzależnienia”.

Na miejscu poruszono kwestie problematyki od uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami.

Problematykę uzależnień od alkoholu, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Konferencje otworzył Starosta Powiatu Limanowskiego S. Puchała. Ponadto udział wziął Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Hahn, kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Justyna Tokarczyk.

W konferencji udział wzięło około 90 osób. Z ramienia Wydziału Prewencji KWP w Krakowie obecni byli nadkom. Izabela Dobkowska oraz asp.szt. Robert Bretner. 

[18.09.2015] 

Marsz Jamników

W dniu 13 września 2015 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komisariatu Policji I KMP w Krakowie uczestniczyli w imprezie organizowanej przez Radio Kraków „Marsz Jamników”. Policjanci omawiali zasady funkcjonowania „Zielonej strefy” (mail, który jest umieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek Policji).

„Zielona strefa” została utworzona w celu wymiany informacji na temat przypadków znęcania się nad zwierzetami oraz łamiania przepisów CITES – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wygnięciem. Poruszano także kwestię odpowiedzialności prawnej opiekunów zwierząt oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami.

[17.09.2015] 

„ Bezpieczne Wakacje  - Półkolonie w mieście”

W dniu 19.08.2015 roku policjanci Wydziału Prewencji  KWP w Krakowie po raz kolejny odwiedzili dzieci z półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Siemacha w Krakowie  na obiektach Centrum Rozwoju Com-Com Zone. Dla dzieci policjanci przygotowali tor sprawnościowy oraz quizy i zagadki o bezpieczeństwie.

Z dziećmi omówiono zasady bezpiecznych zachowań podczas spędzania wolnego czasu nad wodą , w górach, w miejscu zamieszkania.  Dzieci mogły dowiedzieć się również : co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji i jak ich uniknąć oraz gdzie szukać pomocy.

Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie dzieci otrzymały materiały profilaktyczno –informacyjne, elementy odblaskowe oraz upominki.

[21.08.2015] 

 

„Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody. Świąteczny Zielnik Magiczny”

W dniu 8 sierpnia 2015 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej organizowanej przez Gorczański Park Narodowy „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody. Świąteczny Zielnik Magiczny”.

Podczas której na uczestników czekało wiele atrakcji: warsztaty etnograficzne, zabawy przyrodnicze, nauka obserwowania ptaków. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania profilaktyczno - edukacyjne mające służyć poprawie bezpieczeństwa turystów, poprzez podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń i sposobów ich unikania oraz szukania pomocy w razie potrzeby.

Adresatami działań były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe wypoczywające w górach. Funkcjonariusze udzielali porad dotyczących bezpiecznego wypoczynku. Dla najmłodszych turystów przygotowano konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik akcji otrzymał także „Paszport Bezpiecznego Turysty”, w którym znajdowały się porady dotyczące bezpiecznego wypoczynku oraz numery alarmowe.

[18.08.2015]


 


 

Bezpieczny wypoczynek nad wodą - Zalew Klimkówka

W dniu 7 lipca 2015 roku policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z policjantem z Posterunku Wodnego KPP w Gorlicach przeprowadzili nad Zalewem Klimkówka akcję propagowania odpowiedzialnego zachowania dzieci i młodzieży nad wodą i terenach przywodnych. 

Młodzież mogła dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne i jak zachować się takiej sytuacji oraz gdzie szukać pomocy. Przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie dzieci otrzymały materiały profilaktyczno – informacyjne „Bezpieczna Woda” oraz „Bezpieczne Wakacje”.

[14.07.2015] 

"Królewskie Wakacje" 

W dniu 03  lipca 2015 roku w ramach projektu „Królewskie Wakacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju” we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa,  policjanci Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego, Komisariatu Wodnego oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w pikniku dla dzieci i młodzieży.

W trakcie imprezy zorganizowano liczne pokazy i konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci miały możliwość zapoznania się z tematyką bezpieczeństwa w sieci w ramach kampanii edukacyjnej  pn. „Internet to nie zabawka, ale też nie pułapka” –  przygoda z internetem, a także kampanii prewencyjnej pn. „Bezpieczne wakacje”, nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Zwycięzcy testów wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursów plastycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem wakacyjnego wypoczynku zostali nagrodzeni upominkami bądź elementami odblaskowymi. Każda osoba, która odwiedziła „stoisko” prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne promujące zasady  bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w miejscu zamieszkania. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.

 [08.07.2015] 

"Gala Jubileuszowa 10-lecia PaT"

W dniu 23 czerwca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa 10-lecia PaT . W imprezie rekreacyjno-profilaktycznej wzięli udział policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dla dzieci i młodzieży policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne przy którym mogły otrzymać drobne upominki, a także przydatne broszury, ulotki.

Nie zabrakło licznych atrakcji. Uczestnicy imprezy mogli usiąść za kierownicą radiowozu, przymierzyć kamizelki kuloodporne i hełmy, obejrzeć kajdanki, oraz pozostały sprzęt  i wyposażenie policjanta, dzięki czemu mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci. Dużym zainteresowaniem cieszyła się maskotka Małopolskiej Policji - Inspektor Wawelek, który zachęcał wszystkich uczestników festynu do udziału w licznych konkursach dotyczących bezpiecznych zachowań. 

  [08.07.2015] 

„Piknik Rodzinny KOSTKA”

W dniu 13 czerwca 2015 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Gimnazjum Jezuitów im. św. St. Kostki w Krakowie, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły oraz Radę Rodziców.

Policjanci dla dzieci i młodzieży przygotowali  stanowisko profilaktyczne przy którym każdy mógł zapoznać się z pracą Policji, zobaczyć sprzęt policyjny oraz zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.

Dodatkowo osoby dorosłe mogły pokonać slalom z wykorzystaniem alkogogli. W Pikniku Rodzinnym uczestniczyli również żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz Straż Graniczna.

 [08.07.2015]  

„Senior uwikłany w przemoc – ofiara czy sprawca?”

W ramach konferencji poświęconej problematyce przemocy w rodzinie „Senior uwikłany w przemoc – ofiara czy sprawca?”, policjant Wydziału Prewencji KWP w Krakowie spotkał się z uczestnikami ww. konferencji i przedstawił im w formie wykładu „Działania informacyjno – edukacyjne małopolskiej Policji skierowane do osób starszych – uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, m. in. związanych z przemocą”.

 [08.07.2015] 

„Dzień Dziecka w Siedlcu”

W dniu 6 czerwca 2015 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Radę Sołecką w Siedlcu oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ Razem”.

Policjanci dla dzieci przygotowali  stanowisko profilaktyczne przy którym każdy mógł zapoznać się z pracą Policji, zobaczyć sprzęt policyjny oraz zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.

Każda osoba, otrzymała materiały profilaktyczne, broszury,  malowanki. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.

[08.07.2015] 

Multikino - przedwakacyjne porady.

W ramach realizacji działań profilaktycznych oraz realizacji projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” ukierunkowanego na zapobieganie cyberprzestępczości, funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Multikino Kraków, z uczniami krakowskich szkół podstawowych.

Przeprowadzone spotkania obejmowały tematykę dotyczącą zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci komputerowej – Internetowej oraz promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie, jak również bezpiecznych zachowań w zbliżającym się okresie przerwy wakacyjnej.

 [08.07.2015] 

Dzień Dziecka w Wojsku

W dniu 30 maja 2015 r. w 16 Batalionie Powietrznodesantowym  w Krakowie odbyła się impreza  dla dzieci z okazji  Dnia Dziecka na którą zostali zaproszeni Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Dla dzieci policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne przy którym mogły otrzymać materiały informacyjno – edukacyjne, malowanki oraz drobne upominki.

Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.  Ponadto milusińscy mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne. 

 [08.07.2015] 

Festyn sportowo - rekreacyjny „ O uśmiech dziecka”

W dniu 27 maja 2015 r. na zielonych terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyła się  kolejna już impreza przygotowana przez środowisko akademickie dla dzieci  z okazji Dnia Dziecka.

W imprezie uczestniczyli również policjanci z Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Dla dzieci policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne przy którym mogły otrzymać elementy odblaskowe, książeczki z poradami o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji, drobne upominki.

Każdy mógł obejrzeć sprzęt i wyposażenie policjanta, zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwy policjant. Dodatkowo dzieci  otrzymały pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.

 [25.06.2015] 

„Przywrócić Dzieciom Uśmiech”

W dniu 24 maja 2015 roku w miejscowości Żmiąca k/Laskowej odbyło się VIII Spotkanie Dzieci oraz ich Przyjaciół połączone z Małopolskimi Spotkaniami Rodzin Adopcyjnych. Była to impreza plenerowa przygotowana dla dzieci z Domu Dziecka w Żmiącej, Ośrodka Adopcyjnego i Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z Krakowa.

Imprezę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. W przedsięwzięciu udział wzięli również policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego oraz przewodnicy wraz z psami służbowymi z KPP w Limanowej. Najmłodsi mogli przymierzyć mundury policyjne, obejrzeć sprzęt i wyposażenie policjanta, dzięki czemu mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci. Dzieci  otrzymały materiały profilaktyczne, malowanki, drobne upominki oraz  pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.

 [25.06.2015] 

„Dzień Dziecka”

W dniu 23 maja 2015 r. na Balicach w Krakowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego   z okazji „Dzień Dziecka”, przygotowany wspólnie przez służby mundurowe w tym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Pracowników Policji.

Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego oraz policjanci z Ruchu Drogowego przygotowali szereg atrakcji.

Policjanci pokazali sprzęt służbowy, w tym motocykle policyjne, radiowozy oraz sprzęt specjalistyczny wykorzystywany przez  Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Krakowie. Każde dziecko, które odwiedziło „stoisko” prewencji otrzymało materiały profilaktyczne, broszury, ulotki, malowanki oraz słodkości. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Ponadto milusińscy mogli poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne.

  [09.06.2015] 

„Olimpiada o bezpieczeństwie  dla przedszkolaków”.

W dniu 12.05.2015 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Trzebini odbył się finał „Pierwszej Olimpiady o Bezpieczeństwie  dla Przedszkolaków”. Celem Olimpiady było sprawdzenie wiedzy dzieci z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się różnych sytuacjach, kształtowania odpowiednich postaw dotyczących unikania zachowań ryzykownych oraz promowania bezpiecznego stylu życia.

 W pierwszym etapie Olimpiady dzieci z przedszkoli publicznych działających na terenie powiatu chrzanowskiego w swoich przedszkolach odpowiadały na pytania w  formie quizu oraz wykonywały prace plastyczne, które  jury w dniu 22 kwietnia br. oceniło i  wyłoniło 15 finalistów. W dniu 12 .05.2015 r. dzieci przystąpiły do ostatniego etapu olimpiady, który polegał na rozwiązaniu  testu  wiedzy.

Zwycięzcami finału zostali:

I miejsce – Sebastian Sikora z Przedszkola Samorządowego nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie,

II miejsce – Krzysztof Bień z Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu,

III miejsce – Julia Dominik ze Szkoły Podstawowej w Dulowej - oddział przedszkolny.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy, które wręczyli: Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podinsp. Jacek Górecki oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini Edyta Surowiec. Zmagania przedszkolaków obserwowali licznie obecni rodzice dzieci, przedstawiciele lokalnego samorządu, oraz dyrektorzy przedszkoli z powiatu chrzanowskiego.

 [09.06.2015] 

Obchody Święta Narodowego 3 Maja

W dniu 3 maja 2015 roku odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna na Błoniach Krakowskich. W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Komisariatu Wodnego w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego, Oddziału Prewencji oraz przewodnicy wraz z psami służbowymi.

W czasie akcji prowadzone były testy wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, które nagrodzono upominkami bądź elementami odblaskowymi. Odwiedzający nasze stanowisko mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem” pomagającą policjantom w prowadzonych akcjach prewencyjnych. 

Najmłodsi mogli usiąść za sterem motorówki policyjnej, przymierzyć kamizelki ratunkowe, obejrzeć kajdanki oraz pozostały sprzęt i wyposażenie policjanta, dzięki czemu mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci. Podczas imprezy zaprezentowano alkogogle – specjalne okulary, które symulują pole widzenia osoby nietrzeźwej, natomiast na specjalnie przygotowanym torze rowerowym dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na tym jednośladzie.

Każda osoba, która odwiedziła „stoisko” prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne, broszury, ulotki, natomiast dzieciom wręczano malowanki oraz słodkości. Uczestnicy pikniku otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych osób.

[08.05.2015] 

„Olimpiada o bezpieczeństwie  dla przedszkolaków”.

W dniu 22.04.2015 roku został zakończony I Etap „Powiatowej Olimpiady o bezpieczeństwie dla  przedszkolaków”.

W   Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Trzebini zebrało się jury, które oceniło nadesłane prace i wyłoniło „15  przedszkolaków

-  finalistów”.

Protokół z posiedzenia w dniu 22.04.2015 roku.

[08.05.2015] 

 „Parki Narodowe w Małopolsce – Edukacja dla Środowiska”

W dniu 12 kwietnia 2015 roku w Parku Jordana w Krakowie, odbył się piknik edukacyjny „Parki Narodowe w Małopolsce – Edukacja dla Środowiska”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był: Tatrzański Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, którzy zaprosili przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do współpracy.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego (Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy,  Magurski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy).

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie  przygotowali dla dzieci stanowisko profilaktyczne, przy którym mogły otrzymać drobne upominki, a także przydatne broszury, ulotki.

Nie zabrakło licznych atrakcji. Najmłodsi mogli usiąść za sterem motorówki policyjnej, przymierzyć kamizelki ratunkowe, obejrzeć kajdanki oraz pozostały sprzęt i wyposażenie policjanta, dzięki czemu mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci. Podczas imprezy policjanci również informowali najmłodszych o zagrożeniach występujących w okresie wakacyjnym, a także o tym gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej  i niebezpiecznej.

  [14.04.2015] 

„Czy każdy policjant ma „lizaka”? – wykład ze studentami Uniwersytetu Dzieci.

W dniu 11 kwietnia 2015 roku rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Mariusz Ciarka wspólnie z policjantką z Wydziału Prewencji poprowadził wykład dla studentów z Uniwersytetu Dzieci w Krakowie.

Gdzie jedzie radiowóz na sygnale? Kto siedzi w samochodzie ochranianym przez Policję? Jakie ślady zostawiają przestępcy? Co to jest wariograf i co się stanie, jeżeli podłączymy do niego kłamczucha? Na te i wiele innych pytań młodzi studenci uzyskali odpowiedź w czasie wykładu. Dzieci dowiedziały się także, jak różne obowiązki mają policjanci oraz w jakich sytuacjach przydatne im są: śmigłowiec, motorówka, kajdanki, policyjny „tajfun” czy proszek znakujący UV.

Zajęcia pod tytułem „Czy każdy policjant ma lizaka?” prelegenci rozpoczęli od sprawdzenia zadania domowego, który dotyczył  wyobrażenia sobie, że jest się komendantem Policji zmagającym się z problemami w swoim mieście. Dzieci na karteczkach, bądź słownie miały opowiedzieć o „bolączkach”, z którymi spotykają się jako mieszkańcy, a  które jako szefowie Policji zwalczaliby na co dzień.

Następnie wykładowcy przybliżyli młodym studentom trudy zawodu policjanta oraz omówili zagadnienia związane z pracą Policji. Zaprezentowany został film pod nazwą „Polska Policja” przedstawiający m. in. rotę ślubowania policjantów. Ponadto uczestnicy spotkania mogli po zajęciach poczuć się jak prawdziwi policjanci przymierzając i oglądając mundury oraz wyposażenie Policji.

[14.04.2015] 

„Promocja zdrowego stylu życia - Dzień Otwarty w Sanepidzie”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w dniu 11 kwietnia 2015 roku przy ul. Prądnickiej w Krakowie zorganizowała  Obchody Światowego Dnia Zdrowia, połączone z dniem otwartym.

Do udziału w imprezie zostali zaproszeni policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, którzy dla dzieci i młodzieży przygotowali różne atrakcje tj.: quizy oraz zgadywanki o bezpieczeństwie.

Dodatkowo każdy mógł wsiąść do radiowozu, przymierzyć mundurek policyjny oraz oglądnąć sprzęt policyjny wykorzystywany przez policjantów w służbie.  Dzieci mogły również zrobić sobie odcisk swoich linii papilarnych. Każdy uczestnik zabawy otrzymał nagrodę oraz materiały informacyjno – edukacyjne.

[14.04.2015] 

"Bezpieczne zakupy"

W dniach 28 - 31  marca 2015 roku Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili następne działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w Galeriach Handlowych.

Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno krakowian, jak i odwiedzających nasze miasto z całej Polski oraz  innych europejskich krajów a w szczególności rodzin z dziećmi. Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

[14.04.2015] 

Zapraszamy do akcji Wydziału Prewencji KWP w Krakowie -  "Bezpieczne Zakupy"

Akcja „Bezpieczne Zakupy” zorganizowana przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w galeriach handlowych odbywać się będzie w dniach, 28, 29, 30 i 31 marca 2015 roku.

Policjanci Wydziału Prewencji przypominać będą o zasadach bezpiecznego kupowania udzielając porad - na co zwracać uwagę aby nie stać się ofiarą przestępstwa np. jak uniknąć kradzieży czy włamania,  jak bezpiecznie korzystać z bankomatu etc. Ważne jest aby pamiętać, że zapobieganie sytuacjom, w których można stać się ofiarą zaczyna się od zwrócenia uwagi na pewne nawyki konsumenta związane z np. przechowywaniem portfeli i dokumentów, noszeniem toreb i plecaków, chronieniem danych podczas dokonywania transakcji płatniczych czy bankomatowych jak też zabezpieczeniem samochodu.

Zasady są proste, jednak zdarza się, że zajęci zakupami, pochłonięci dokonywaniem wyborów nie pamiętamy o nich – stwarzając łatwą okazją dla złodzieja czy oszusta.

To już kolejna taka akcja przedświąteczna przygotowana przez policjantów KWP w Krakowie.

ZAPRASZAMY!

[25.03.2015] 

Szkolenie pracowników służby więziennej

W dniu 05.03.2015 roku odbyło się szkolenie dla kadry Zakładu Karnego w Tarnowie. Celem przeprowadzonego szkolenia było zapoznanie z zakresem „przeciwdziałania przemytowi środków odurzających na teren ZK”, identyfikacja, zagrożenia, potencjalne miejsca ukrycia.

 

[25.03.2015]  

Dzień Bezpiecznego Internetu

10 lutego b.r. w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” odbyły się spotkania uczniów z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu” w 2004 roku zainicjowała Komisja Europejska, a w Polsce akcja ta obecna jest od 2005 roku. Przedmiotowa akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.   

Ze szczegółami akcji DBI można zapoznać się na stronie internetowej http://www.dbi.pl

W tym roku działania podejmowane były w ramach DBI pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

W trakcie spotkania z uczniami wszystkich grup wiekowych policjanci omawiali zagrożenia czyhające w „sieci”. Prowadzili także dyskusje na temat tego co należy zrobić, aby Internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Ponadto w trakcie spotkania, w klasach gimnazjalnych wyświetlany został film edukacyjny pt: „Ewa Farna w sieci.tv”.  Jego głównym elementem jest talk-show, prowadzony przez piosenkarkę Ewę Farną, która rozmawia ze swoimi gośćmi na temat cyberprzemocy oraz problemu uwodzenia w sieci. 

Do akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” na terenie powiatu bocheńskiego przystąpiły również szkoły w Mikluszowicach, Łapczycy oraz Gimnazjum nr 2 w Bochni, gdzie w tym dniu przeprowadzono tożsame spotkania i dyskusje z dziećmi i młodzieżą.

[16.02.2015] 

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem

Kolejne działania na stoku odbyły się w dniu 05 lutego 2015 roku na stoku narciarskim „Siepraw SKI” dla dzieci w wieku 5-11 lat. Konkurs odbył się w podobnej formule, jak poprzednio. Zawody narciarskie poprzedził test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku. Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody przekazane przez Wójta Gminy Siepraw oraz Europe Direct w Krakowie.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał element odblaskowy. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki.

 

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „Siepraw Ski”, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Europe Direct oraz Wawel. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował również policyjny smok, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

[16.02.2015] 

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem

 W dniu 30 stycznia 2015 roku na stoku narciarskim „SKI -Lubomierz” odbyły się zawody narciarskie dla dzieci w wieku 4-14 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie.

Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem). Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Mszana Dolna, który również objął honorowym patronatem powyższe wydarzenie. Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki.

 

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „Ski Lubomierz”, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Europe Direct w Krakowie oraz Wawel. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował również „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

[16.02.2015] 

23 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Przez cały dzień, ok. 300 policjantów mundurowych i po cywilnemu wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących     i wszystkich uczestników imprez towarzyszących finałowi WOŚP w Krakowie. W czasie patrolowania ulic, zwracali oni szczególną uwagę na wolontariuszy. Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inną rolę podczas finału mieli natomiast Policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W jednej z krakowskich galerii zorganizowali bowiem stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz opowiadali o swojej pracy. Wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne i elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości. Ponadto dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy policyjnym motocyklu.

Dużym wzięciem cieszyły się kartki upamiętniające 23 Finał WOŚP, na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. Największą jednak popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle Inspektor Wawelek - maskotka małopolskiej Policji. Do samego końca imprezy, wspomagał on kwestujących i pozował do niezliczonej ilości zdjęć.

Akcję wspomogli również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy zaprezentowali możliwości robota pirotechnicznego, wykorzystywanego do neutralizacji i rozbrajania materiałów niebezpiecznych oraz kombinezon wykorzystywany podczas akcji.

Podczas finału na scenie zlicytowany został metrowy Inspektor Wawelek przekazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za kwotę 450 zł oraz kalendarze małopolskiej Policji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W dalszym ciągu na allego.pl trwa licytacja policyjnych maskotek wawelka z niebieską i białą czapką, które zostały przekazane na aukcję. Zachęcamy do czynnego udziału w licytacji, z której całkowity dochód trafi na konto WOŚP.

[20.01.2015]