Aktualności_2017

 

Tytuły„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" przyznane 

21 grudnia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół  certyfikujący  złożony  z policjantów  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, w oparciu o zapisy Aneksu do Regulaminu Nadawania Certyfikatu, poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 28 placówek oświatowych z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Protokół z dn. 21.12.2017r.

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

 

W dniu 16 grudnia 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w krakowskich galeriach handlowych. Mundurowi przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Działania profilaktyczne skierowane były również do osób starszych, które miały na celu przestrzeganie ich, jak zapobiegać oszustwom na przykład tzw. metodą na wnuczka. Policjanci rozmawiali z osobami starszymi i przekazywali informacje oraz ulotki o sposobach działania sprawców.  Udzielając porad informowali, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy nieznajomym, gdyż sprawcy mogą podawać się za krewnych, kurierów, czy policjantów po to, aby oszukać i zdobyć pieniądze.

Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

 

Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego 2017/18 - Laskowa-Kamionna.

15 grudnia 2017 roku uroczyście zainaugurowano jedenastą edycję Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Zimowego 2017/2018 na  Stacji Narciarskiej Laskowa - Kamionna w Laskowej k. Limanowej. W południe rozpoczęło się seminarium pt. „Małopolska – aktywnie i bezpiecznie zimą”, w którym wzięli udział przedstawiciele zimowej branży turystycznej. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele punktów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały m.in. nowoczesne trasy narciarstwa biegowego. Natomiast Policja  i GOPR  podzielili się wiedzą na temat ratownictwa oraz tego, jak bezpiecznie korzystać ze stoków. W ramach spotkania mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił zadania Policji na zorganizowanych terenach narciarskich. Moderatorem spotkania był Wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Jan Wieczorkowski.

Dla wszystkich, którzy zdecydowali się rozpocząć sezon zimowy w Laskowej przygotowano wiele atrakcji. Policjanci z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej przeprowadzili konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży, promowali wśród uczestników bezpieczne formy aktywnego wypoczynku oraz odpowiednie zachowania narciarzy na stoku. Podczas trwania imprezy można było wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego.  Atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem, a osoby które wzięły udział w konkursach otrzymały nagrody. Dużą popularnością wśród wszystkich uczestników, jak zwykle cieszył się „Inspektor Wawelek” maskotka małopolskiej Policji, który towarzyszył dzieciom przez całą imprezę. Ponadto Fundacja Dzień Dobry zaprosiła dzieci i młodzież do udziału w grach oraz zabawach na świeżym powietrzu. Przeprowadzone zostały również zajęcia z instruktorami narciarstwa. Dzieci mogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stoku oraz wzywania pomocy.

Głównym punktem programu było oficjalne Otwarcie Sezonu Zimowego na stacji Laskowa SKI wspólnie z włodarzami Województwa Małopolskiego, Powiatu Limanowskiego, gminy Laskowa, właścicielami stacji, a także licznie zgromadzonymi gośćmi. O oprawę muzyczną zadbał lokalny zespół muzyczny Laskowioki. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska i Jerzy Federowicz, Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk, Radna Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Paweł Sejmej, Naczelnik Wydziału Pewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp.  Piotr Kulesza, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Krzysztof Chochliński, Naczelnik Grupy Podhlańskiej GOPR Mariusz Zaród, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Marcin Radzięta, Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWM Tomasz Urynowicz, Dyrektor Departamentu Marki Małopolska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gabriela Prokocka, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej Justyna Tokarczyk, a także dziennikarze, przedstawiciele branży turystycznej z terenu Województwa Małopolskiego i zgromadzeni mieszkańcy.

Warsztaty leśne dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców i nauczycieli

W dniu 8 listopada 2017 r. w lasach Nadleśnictwa Krzeszowice leśnictwa Brodła oraz na terenie szkółki leśnej odbyła się I sesja warsztatów leśnych dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców i nauczycieli. Jest to przedsięwzięcie o charakterze promocyjno- edukacyjnym zorganizowane w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo” pod nazwą „Zrozumieć las – czym zajmuje się leśnik”.

Pierwszą pilotażową sesję zorganizowało Nadleśnictwo Krzeszowice we współpracy z Nadleśnictwem Miechów i wsparciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W zajęciach wzięło udział 18 osób w tym: przedstawiciele lokalnych mediów (czasopisma: „Przełom”, „Gazeta Miechowska”), TVP O/Kraków, przedstawiciele samorządów, radni, urzędnicy szczebla gminnego i powiatowego, nauczyciele oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Głównym celem warsztatów było pokazanie pracy leśników w terenie (leśniczego, podleśniczego, pracowników zakładów usług leśnych) związanej z użytkowaniem lasu (ścinka i zrywka drewna), gospodarką drewnem (odbiór i spedycja drewna) wykorzystującej nowoczesne technologie i maszyny (harwester, forwarder, rejestrator leśniczego i aplikacje użytkowe). Podczas zajęć przedstawiono szerokie wykorzystanie drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, pozyskiwanego z lasu w sposób nie zagrażający przyrodzie, zwrócono uwagę na aspekt gospodarczy związany z przetwórstwem drewna ( zatrudnienie w przemyśle drzewnym, wartość produkcji i eksportu) oraz bezodpadowy charakter produkcji. 

Konferencja Szkoleniowa dot. środków psychoaktywnych

W dniu 03.11.2017 roku w Sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla Służb Mundurowych poświęcona tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych oraz charakterystyce Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W Konferencji udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł.insp. Piotr Kulesza, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podinsp. Paweł Godyń.

Wśród zaproszonych prelegentów byli: Pani Małgorzata Nowobilska - Stanios – Ekspert Informacji o Narkotykach i Narkomanii woj. małopolskiego, Pani Joanna Kosmala reprezentująca Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną woj. małopolskiego, dr. Krzysztof Łabuz reprezentujący Klinikę w Goteborgu w Szwecji oraz dr. Leszek Satora z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z ramienia Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykład wygłosił asp.szt. Robert Bretner. W przedsięwzięciu udział wzięli policyjni koordynatorzy z garnizonu małopolskiego oraz policjanci CBŚP, a także z Wydziału dw. z przestępczością narkotykową KWP w Krakowie i Oddziału Prewencji Policji.

Ponadto w konferencji uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Granicznej oraz Celnej. Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia. 

 

Uroczyste wręczenie Certyfikatów ZPB 2017

W dniu 31 października 2017 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. 

W uroczystości uczestniczyli również Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty,
Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, Kazimierz Szczepaniec – Wójt Gminy Lubień,
dr Krzysztof  Kwiatkowski z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej,
Joanna Szypułka – reprezentująca  Europe Direct w Krakowie,
kom. Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego. Ponadto w powyższym przedsięwzięciu uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi oraz policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Wśród wyróżnionych 22 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika  oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, znalazły się :

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
 4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach
 6. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani
 7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie
 9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach
 10. Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy
 11. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu
 12. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej
 13. Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach
 14. Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
 15. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego  w Brzeźnicy
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jachówce
 19. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
 20. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 21. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym
 22. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymała asp. szt. Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej  Policji w Nowym Sączu. 

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały  okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję podziwiać występy:

Teatru Młodego Widza z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych w przedstawieniu pt. „Życzenia nauczyciela”. W inscenizacji wystąpili uczniowie klasy trzeciej, siódmej i ósmej.

Ponadto podczas uroczystości uczniowie ze Szkolnego Zespołu Muzycznego „Soltanto” działającego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie, wykonali dwa utwory: „Balladę Podbeskidzką” oraz „Blowing in the wind”. Swój talent miały okazję zaprezentować uczennice klasy siódmej szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej klasy gimnazjum.

Ponadto uczniowie klasy drugiej gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu, przedstawili sztukę pt. „Bici biją” według scenariusza Inki Dowlasz.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Jędryska.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w Muzeum.

 

Małopolska na rowery

W ramach kampanii społecznej „Małopolska na rowery” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie uczestniczyli 10 września 2017 roku w zorganizowanym w Oświęcimiu – „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym”. Na trasę rowerową przybyło ponad tysiąc rowerzystów z południowej Polski w różnym przedziale wiekowym.

 trakcie trwania Rajdu, policjanci dbali o bezpieczeństwo jego uczestników, jak również w trakcie zorganizowanego rodzinnego pikniku, promowali bezpieczne zachowania na drodze, promowali alternatywne i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych dla nich przez policjantów atrakcjach tj. jazda po „torze rowerowy”, sprawdzenie przez siebie znajomości przepisów ruchu drogowego, bezpieczne surfowanie w Sieci, czy też jak bezpiecznie zachować się nad wodą w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Każdy z uczestników, który odwiedził nasze stoiska, zarówno dzieci, jak i dorośli, otrzymał materiały edukacyjne promujące bezpieczeństwo oraz Małopolskę.

Marsz jamników 2017

W dniu 10 września 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie organizowanej przez Radio Kraków „Marsz Jamników”. Policjanci omawiali zasady funkcjonowania „Zielonej strefy” (mail, który jest umieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek Policji).

„Zielona strefa” została utworzona w celu wymiany informacji na temat przypadków znęcania się nad zwierzetami oraz łamiania przepisów CITES – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wygnięciem. Poruszano także kwestię odpowiedzialności prawnej opiekunów zwierząt oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami. 


„Nie chcemy żegnać lata” - piknik Dzielnicy VIII 

W dniu 9 września 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie uczestniczyli w rodzinnym pikniku „Nie chcemy żegnać lata”, zorganizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki oraz Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie.

Impreza odbyła się na terenie Parku Dębnickiego przy ul. Praskiej w Krakowie.  Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogły poznać pracę Policji, dowiedziec się jak zostać policjantem oraz poznać specyfikę pracy policjanta przewodnika psa służbowego. Dla dzieci i młodzieży przygotowano różnego rodzaju konkursy tj. rebusy, quizy, krzyżówki dotyczące  bezpieczeństwa.

 

Bezpieczny powrót do szkoły -  akcja dla dzieci w Auchan Kraków Aleja Pokoju 

W dniu 1 września 2017 roku w godzinach 13:00 – 18:00 policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili dla dzieci akcję „Bezpieczny powrót do szkoły” wspólnie z Auchan przy ul. Aleja Pokoju w Krakowie.

Akcja miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie im zagrożeń, jakie mogą  napotkać podczas codziennych zajęć. W ramach akcji „Bezpieczny powrót do szkoły” uczestnicy mogli wziąć udział w quizie dotyczącym bezpieczeństwa nie tylko na drodze, zobaczyć motocykl policyjny, sprawdzić swoją znajomość zasad ruchu drogowego w mini miasteczku. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie otrzymały nagrody oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stanowisku prewencji wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji oraz mundurki, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

Organizatorzy akcji nie zapomnieli również o Rodzicach, którzy mogli zapoznać się z działaniem alkogogli – demonstrujących zaburzenie zmysłów pod wpływem alkoholu.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo" - Lato w mieście

 

W dniu 26 czerwca 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie uczestniczyli w ramach kampanii organizowanej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” w półkolonii „Lato w mieście”, zorganizowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z tematyką „Bezpiecznych wakacji”: bezpieczeństwo nad wodą, w górach, a także jak postępować w kontakcie z osobą obcą w świecie rzeczywistym oraz „w sieci”. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Następnie przeprowadzono konkurs wiedzy z podziałem na drużyny, gdzie uczestnicy mieli do wykonania pięć zadań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach poszczególnych konkurencji zawodnicy rozwiązywali: krzyżówki, quizy, rebusy
oraz układanki tematyczne. Finaliści w ramach nagrody odebrali dla swoich drużyn gry planszowe Europe Direct o tematyce Unii Europejskiej „Gwiezdny Express”.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu przekazano książeczki „Bezpieczna Woda” oraz „Bezpieczne Wakacje”, a także broszury, foldery o bezpieczeństwie i plany lekcji. Na zakończenie wykonano pamiątkowe fotografie z hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Kolejne małopolskie placówki z tytułem "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

19 czerwca 2017 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 22 placówki oświatowe z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

 

 <<pobierz protokół>>

Podsumowanie obchodów DBI 2017 w SP nr 21 w Krakowie

15 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych drużyn biorących udział w grze wirtualno-terenowej, która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017. Także uczestnicy innych konkursów organizowanych w ramach DBI otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. We wszystkich grach i konkursach zorganizowanych w szkole brało udział blisko 100 uczniów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dni Bezpiecznego Internetu 2017

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie, zorganizowali w dniach 20 do 28 lutego 2017 roku zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Sieci dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI. Ponadto w trakcie trwania obchodów Dni Bezpiecznego Internetu, uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w organizowanych konkursach tematycznych, rozwiązywali kalambury, a także uczestniczyli w zorganizowanej nowatorskiej grze wirtualno – plenerowej związana z ww. tematyką.

W trakcie gry, uczestniczyło w niej ok. 60 uczniów z klas 4 - 6 oraz 10 nauczycieli. Uczestnicy poruszali się w kilkuosobowych zespołach, pomiędzy siedmioma usytuowanymi „stoiskami”. Uczniowie odszukiwali właściwe miejsce, które oznaczone były kartami z QR Kodami. Drużyny wykonywały wyznaczone zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej i zdobywały punkty, jak również omawiały pozytywne strony Internetu, z którymi mają do czynienia na co dzień. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie „zaliczyła” zadania – „złapała wirusa komputerowego”, poddawana była kwarantannie – leczeniu na stanowisku „Level 4” – gdzie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką Dni Bezpiecznego Internetu w 2017 roku.

Grupy wraz z opiekunami otrzymywały „Karty Logowania Drużyny” wraz z zawartym dla niej QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Jeżeli uczestnicy nie posiadali smartfonu z odpowiednią aplikacją, były przygotowane karty z alternatywną formą wskazania stanowiska oraz zadania do wykonania.

Każdy z uczestników gry wirtualno – plenerowej otrzymał drobny upominek, natomiast drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały nagrody w postaci koszulek, plecaków, kubków, itp.

Zaproponowana forma działań edukacyjnych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, spełniła oczekiwania uczniów biorących udział w grze, jako ciekawa forma zdobywania wiedzy o bezpiecznych zachwianiach w korzystaniu z sieci internetowej.

Ponadto w pierwszej połowie miesiąca marca, planowane są szkolenia dla rodziców uczniów, jak i kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie, które będzie obejmować obszar cyberzagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci w trakcie swojego pobytu w Internecie oraz pozytywy płynące z korzystania z Sieci.

 

Certyfikat ZPB dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

21 lutego 2017 roku w siedzibie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. Tomasz Miłkowski wręczył na ręce JM Rektora KA -  prof. zw. dr hab. Jerzego Malca oraz Kanclerza prof. nadzw. dr Klemensa Budzowskiego - Certyfikat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2016 – 2020.

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. Jednym z obszarów realizowanym w ramach bieżącej współpracy obu stron, była poprawa poczucia mieszkańców oraz wypracowanie modelowych rozwiązań w codziennych kontaktach funkcjonariuszy policji z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Tak tworzyły się podwaliny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) w Małopolsce, który koordynowany jest przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie. W początkowym etapie realizowany był tylko w placówkach gimnazjalnych i przybrał wtedy nazwę „Bezpieczne gimnazjum”. Jednak jego innowacyjność pozwoliła na rozszerzenie działania na pozostałe poziomy nauczania dzieci i młodzieży.

Projekt ZPB aktualnie realizowany jest w dwóch głównych obszarach: placówki oświatowe i uczelnie wyższe.

Główne idee projektu to:

 • Zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie
 • Świadomość wspólnych celów
 • Świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia,
 • Komunikacja pomiędzy partnerami

Wypracowany w ramach projektu model współpracy:

 • Tworzy trwały system współdziałania wielu podmiotów
 • Identyfikuje problemy i ich uwarunkowania:
 • Co lub/i kto ma wpływ na ich pojawienie się
 • Co lub/i kto ma wpływ na ich ograniczenie
  • Pozwala precyzyjnie skonstruować plan działania
  • Uwalnia od formalizmów i biurokracji
  • Tworzy koalicję – gdzie współdziałanie partnerów staje się nawykiem!!!

                        W praktyce – dobierani są partnerzy (samorządy lokalne, księża, Straż Miejska/ Straż Gminna, Policja, rady dzielnic, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, itp.) do zdiagnozowanego problemu, którzy pozwalają nam go skutecznie rozwiązać. Zostają wyznaczone wspólne zadania z określonym terminem realizacji. Pozwala to na skuteczne i szybkie niwelowanie występujących problemów. Po spełnieniu wymogów określonych w:

 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”

następuje proces certyfikacji.

Aktualnie w ramach projektu ZPB – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” realizowany jest on w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, placówkach ponadgimnazjalnych. Dotychczas odbyło się już 12 edycji projektu ZPB „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, gdzie:

 • 359 placówek oświatowych aktualnie uczestniczy w projekcie
 • 304 placówki oświatowe posiadają aktualnie Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • 73 placówki oświatowe posiadają aktualnie tytuł „Lider Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W obszarze uczelni wyższych projekt realizowany jest obecnie na terenie:

 • Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (certyfikat do października 2017)
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (certyfikat do października 2020)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (certyfikat do października 2019)
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (certyfikat do października 2016)
 • Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (certyfikat do października 2020).

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do projektu w latach 2007 / 2008, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznaniu jej w 2008 roku Certyfikatu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2008 - 2012. Należy zaznaczyć, że była to pierwsza Uczelnia niepubliczna, która otrzymała taki certyfikat.

JM Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie utworzył stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Bezpieczeństwa. Uczelnia prowadzi szkolenia dla swoich studentów, pracowników administracji oraz pracowników naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Organizowane są także m. in. wspólne ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Policji, wojska, służb ratowniczych obejmujące zagrożenia terrorystyczne – zdarzenia masowe. Policjanci wspólnie z pełnomocnikiem rektora, prowadzą na początku każdego roku akademickiego szkolenia dla studentów pierwszego roku studiów z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz występujących zagrożeń.

Ponowny proces certyfikacji uczelnia przeszła w 2012 roku, co pozwoliło na przedłużenie ważności Certyfikatu na lata 2012 – 2016. W 2016 roku Krakowska Akademia zgodnie z obowiązującym „Regulaminem…” spełniła wymogi audytu przed certyfikacyjnego i otrzymała 26 pkt. na 30 możliwych, co pozwala na kolejne przedłużenie ważności Certyfikatu ZPB – „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2016 – 2020”.

Z wizytą u seniorów...

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie wzięli udział w spotkaniu z Seniorami z Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych przy ul. Ułanów w Krakowie. Tematyka seminarium obejmowała obszar związany z bezpieczeństwem osób starszych. W trakcie spotkania przedstawiono zgromadzonym Seniorom informacje dotyczące zagrożeń z jakimi mogą się zetknąć na co dzień oraz sposoby zapobiegania niepożądanym sytuacjom.  

Spotkanie miało na celu przypomnienie Seniorom tematyki związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób starszych oraz przedstawienie przykładów oszustw dokonywanych metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, a także zawierania korzystnie umów.

Ponadto policjantki odpowiadały na pytania uczestników związane z tematyką prelekcji oraz rozmawiali o problemach  jakie dotykają osoby starsze, a które mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Seniorzy chętnie dzieliły się z gośćmi swoimi doświadczeniami życiowymi, niejednokrotnie przykrymi dla nich, ale pozwalającymi im na wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
W spotkaniu uczestniczyli również opiekunowie.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

W dniu 15 lutego 2017 dzieci oraz młodzież z placówek oświatowych z terenu Krakowa, a także seniorzy z Klubu Seniora w Liszkach wzięli udział w obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zorganizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta st. bryg. Sławomir Wojta, który podkreślił ważność numeru 112 oraz działań podejmowanych przez służby ratunkowe. Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Józef Pilch, który przypomniał między innymi o możliwościach wykorzystywania numeru alarmowego w sytuacjach zagrożenia oraz dodał, że na numer 112 dzwonimy w przypadku wymagającym interwencji pogotowia, straży pożarnej czy policji. Wśród zaproszonych gości byli: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, Zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Marek Maślerz oraz Wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

W ramach wizyty uczestniczący mieli okazję zobaczyć oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych stanowisk: Policji, Straży Pożarnej, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Muzeum Ratownictwa oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego-Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Celem obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 jest rozpowszechnianie wiedzy o numerze, poznawanie zasad działania systemu powiadamiania ratunkowego, podstawowa edukacja w zakresie korzystania z numeru 112 oraz nauka w zakresie przeprowadzania pierwszej pomocy oraz poznanie działalności poszczególnych służb.

Na specjalnie przygotowanym stanowisku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie tłumaczyli, jak we właściwy sposób oraz w jakich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Dodatkowo uczestnicy otrzymali materiały profilaktyczne, które mają im przypominać zasady działania służb ratunkowych. Natomiast dorośli mogli skorzystać z alkogogli (symulujących stan po spożyciu alkoholu). Każdy odwiedzający mógł zobaczyć sprzęt policyjny – m.in. radiowóz z możliwością zrobienia sobie zdjęcia.

Mundurowi wręczyli dzieciom malowanki, testy, krzyżówki oraz odblaski. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Odwiedzający nasze stanowisko mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem” pomagającą policjantom w prowadzonych akcjach prewencyjnych.  

 

Kolejne spotkanie z inspektorem Wawelkiem - CieniawaSki

​W dniu 9 lutego 2017 roku na stoku narciarskim „CieniawaSki” odbyły się zawody narciarskie dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Komisariatu Policji w Grybowie. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem).

W kategorii wiekowej 6-9 lat nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca Oskar Poręba, drugie miejsce Adam Matras oraz miejsce trzecie Maria Kogut. W konkursie dla dzieci powyżej 9 roku życia nagrodzeni zostali: pierwsze miejsce zdobyła Emilia Ściegienna, drugie miejsce Michał Michalik oraz miejsce trzecie Oskar Waligóra. Nagrodami głównymi były między innymi kaski narciarskie przekazane w ramach kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Najmłodszy uczestnik Jakub Kowal za udział w konkursie został wyróżniony maskotką „Inspektora Wawelka", przekazaną przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy wzięli udział w rozgrzewce wraz Inspektorem Wawelkiem, którą tym razem przeprowadzili policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

Współorganizatorami imprezy byli: stacja narciarska „CieniawaSki”, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Warta S.A., Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

Bezpiecznie na stoku z inspektorem Wawelkiem - Jurasówka

W dniu 4 lutego 2017 roku na stoku narciarskim „Jurasówka” w Siemiechowie odbyły się zawody narciarskie dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Urzędu Gminy w Gromniku. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem).

W kategorii wiekowej 6-10 lat nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca Adrian Zając, drugie miejsce Zuzanna Osysko oraz miejsce trzecie Milena Galas. W konkursie dla dzieci powyżej 10 roku życia nagrodzeni zostali: pierwsze miejsce zdobył Miłosz Słowik, drugie miejsce Angelika Słowik oraz miejsce trzecie Marcelina Martuś. Nagrodami głównymi były między innymi kaski narciarskie przekazane ramach kampanii, pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Dwoje najmłodszych uczestników za udział w konkursie: Natalia Starzyk oraz Rozalia Kajmowicz otrzymało maskotki „Inspektora Wawelka", przekazane przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

W trakcie odbywających się zawodów „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” nieuczestniczące dzieci i młodzież mogły wziąć udział w różnego rodzaju quizach, rebusach i zabawach przygotowanych przez policjantów z KMP w Tarnowie.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

Współorganizatorami imprezy byli: stacja narciarska „Jurasówka”, Urząd Gminy w Gromniku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Warta S.A., Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - uroczyste przekazanie materiałów edukacyjnych

8 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie nastąpiło uroczyste przekazanie materiałów zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Urząd Marszałkowski reprezentował  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, natomiast Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Paweł Dzierżak.

Inspektor Paweł Dzierżak złożył na ręce Wicemarszałka Wojciecha Kozaka podziękowanie za sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, które będą wykorzystane w realizacji projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.  Zastępca Komendanta podkreślił, że przedmiotowe działania profilaktyczne realizowane w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, cieszą się bardzo dobrym odbiorem nie tylko u nauczycieli ale zwłaszcza wśród rodziców.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak przypominał, że Internet jest miejscem, w którym na dzieci i młodzież czyhają liczne zagrożenia. Dlatego, jak podkreślił tak ważne jest stałe edukowanie najmłodszych pod tym względem. Ponadto podziękował policjantom za zaangażowanie w realizację projektu, a w szczególności za prowadzone spotkania edukacyjne z dziećmi.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przedstawienie jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z Internetu, jak reagować na internetowe zagrożenia oraz w jaki sposób ich unikać. Policjanci prowadzą spotkania z dziećmi, podczas których wykorzystują opracowane przez NASK materiały profilaktyczno - edukacyjne m. in.: ćwiczenia dla dzieci „Przygody Plika i Foldera”, broszura „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”, Ulotka, plakat, poradnik i broszura „Zakup kontrolowany”, film i audiobook „Przygody Plika i Foldera w Sieci”, pakiet edukacyjny „Zostań znajomym swojego dziecka”, film „Owce w Sieci”.

Pilotażowo projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” rozpoczął się w IV kwartale 2012 roku na terenie trzech powiatów województwa małopolskiego: tarnowskiego, sądeckiego, myślenickiego, a także na terenie miasta Krakowa. Od stycznia 2013 roku projekt rozszerzono na wszystkie komendy powiatowe i miejskie Policji woj. małopolskiego - docelowo projekt ma objąć wszystkie szkoły podstawowe w Małopolsce (1459 szkół podstawowych). Adresatami projektu są dzieci klas 4-6 szkół podstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele. Od początku realizacji projektu (do 31.12.2016 roku) policjanci odwiedzili 1425 placówek oświatowych, gdzie przeprowadzili 12428 spotkań, w których uczestniczyło 259576 uczniów, 40990 rodziców oraz 18154 nauczycieli i pedagogów.

Do tej pory, w ramach projektu odbyło się sześć konferencji szkoleniowych przygotowanych przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Instytutem Badawczym „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa”. W konferencjach tych uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi) oraz ze wszystkich jednostek podległych garnizonu małopolskiego. Celem konferencji było podniesienie kompetencji zawodowych i dydaktycznych policjantów realizujących projekt, w sumie przeszkolono 100 funkcjonariuszy.

 

[08.01.2016] 

starsze artykuły:

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.