dopuszczenie do broni kwalifikowanych pracowników ochrony

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) wprowadziła zmianę zasad dopuszczenia do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej. Od 1 stycznia 2014 r. dopuszczenie do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej odbywa się, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych osób, na zasadach określonych w art. 30 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z przepisami niezbędne jest m. in. przedstawienie orzeczeń lekarskich wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz zaliczenie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz posługiwania się bronią. Postępowanie w sprawie dopuszczenia do posiadania broni zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Procedura uzyskania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Przykładowe pytania egzaminacyjne