Galeria XXIX Zlotu Aktyru Turystycznego - Szczecin 2015

Autor zdjęć: Aleksander Załęski