Izba dziecka - strona kontaktowa

Adres;

Policyjna Izba Dziecka Wydziału Konwojowego

KWP w Krakowie

31-571 Kraków

ul. Mogilska 109

 Dyżurny izby tel. całodobowy 12- 615 17 99

Faks 12- 615 17 97

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie

kom. Anna Ogorzały

Tel. (godz. 7:30-15:30)  12-615 17 96

 

Dojazd środkami komunikacji publicznej;

Linia tramwajowa nr 4, 5, 9, 10, 52  przystanek "Białucha"

       

Wykaz instytucji stojących na straży praw nieletnich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres;Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon; (+48 22) 551 77 00, faks; (+48 22) 827 64 53

Bezpłatna infolinia; 800 676 676 (w poniedziałek w godz.10.00-18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00)

Adres e-mail; biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka

Adres; ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

Telefon; (+48 22) 583 66 00, faks; (+48 22) 583 66 96

Adres e-mail; rpd@brpd.gov,pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski Krakowski

Ul. Lenartowicza 14

31-138 Kraków

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

European Court of Human Rights Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex France

Telefon; +33(0)3 88 41 20 18, faks; +33(0)3 88 41 27 30

Adres e-mail; www.echr.coe.int

(korespondencja odbywa się w języku polskim lub każdym innym urzędowym języku kraju należącego do Rady Europy)

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Adres; ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

Telefon; (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40,

Faks; (+48 22) 556 44 50

Adres e-mail; hfhr@hfhrpol.waw.pl

 

Dane teleadresowe Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych województwa małopolskiego

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 50 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 56 50

Fax: 126195042

Adres e-mail :

w3r@krakow-sr.sr.gov.pl

Sąd  Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 50 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 53 40

Fax: 12 619 50 32

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 50 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 55 50

Adres e-mail :

IIIrodzinny@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 50 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres : ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon: 12 619 54 60

Fax: 12 619 50 36

Sąd Rejonowy w Bochni

Adres: ul. Kościuszki 4

32-700 Bochnia

Telefon: 14 615 21 00

Fax: 14 612 42 66

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Kościuszki 4,

32-700 Bochnia

Telefon: 14 615 21 02

Sąd Rejonowy w Brzesku

Adres: ul. Kościuszki 20,

32-800 Brzesko

Telefon: 14 664 61 00

Fax: 664 61 02

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Kościuszki 20,

32-800 Brzesko

Telefon: 14 664 61 32

Sąd Rejonowy w Chrzanowie

Adres: al. Henryka 23,

32-500 Chrzanów

Telefon: 32 649 40 90

Fax: 32 649 40 91

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: al. Henryka 23,

32-500 Chrzanów

Telefon: 32 649 40 30

Fax: 32 649 40 31

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Adres: ul. Bojki 2,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Telefon: 14 644 41 00

Fax: 14 644 42 22

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Bojki 2,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Telefon: 14 644 41 10

Sąd Rejonowy w Miechowie

Adres: pl. Kościuszki 3a,

32-200 Miechów

Telefon: 41 382 50 20

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: pl. Kościuszki 3a,

32-200 Miechów

Telefon: 41 382 50 40

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Adres: ul. Biecka 5,

38-300 Gorlice

Telefon: 18 355 11 00

Fax: 18 355 11 18

Adres e-mail:

srgorlice@nowy-sacz.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Biecka 5,

38-300 Gorlice

Telefon: 18 355 11 27

Sąd Rejonowy w Limanowej

Adres: ul. Józefa Marka 19,

34-600 Limanowa

Telefon: 18 330 05 00

Fax: 18 330 05 02

Adres e-mail:

srlimanowa@nowy-sacz.so,gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Józefa Marka 19,

34-600 Limanowa

Telefon: 18 330 05 30

Fax: 18 330 05 31

Sąd Rejonowy w Muszynie

Adres: ul. A. Kity 18

33-370 Muszyna

Telefon: 18 471 40 56

Fax: 18 471 40 88

Adres e-mail:

srmuszyna@nowy-sacz.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. A. Kity 18

33-370 Muszyna

Telefon: 18 472 40 88

Fax: 18 472 40 88

Sąd Rejonowy w Myślenicach

Adres: ul. Piłsudskiego 7,

32-400 Myślenice

Telefon: 12 373 51 20

Fax: 12 272 06 15

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Piłsudskiego 7,

32-400 Myślenice

Telefon: 12 373 51 61

Fax:12 373 51 60

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Adres: ul. Pijarska 3,

33-300 Nowy Sącz

Telefon: 18 448 52 00

Fax: 18 443 72 10

Adres e-mail:

srnowysacz@nowy-sacz.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Strzelecka 1A,

33-300 Nowy Sącz

Telefon: 18 449 64 01

Fax: 18 449 64 01

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

Adres: ul. Ludźmierska 29,

34-400 Nowy Targ

Telefon: 18 261 26 12

Fax: 18 261 26 12

Adres e-mail:

srnowytarg@nowy-sacz.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Ludźmierska 29,

34-400 Nowy Targ

Telefon: 18 261 26 40

Fax: 18 261 26 49

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Adres: ul. Króla K. Wielkiego 45

32-300 Olkusz

Telefon: 32 626 11 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Króla K. Wielkiego 45

32-300 Olkusz

Telefon: 32 626 11 15

Fax: 32 626 11 64

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Adres: ul. Rynek Główny 14,

32-600 Oświęcim

Telefon: 33 847 55 18

Fax: 33 644 59 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Jagiełły 31,

32-600 Oświęcim

Telefon: 33 676 38 64

Fax: 33 676 38 64

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Adres: ul. Mickiewicza 11,

34-200 Sucha Beskidzka

Telefon: 33 874 24 40

Fax: 33 877 05 48

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Mickiewicza 11,

34-200 Sucha Beskidzka

Telefon: 33 874 24 40

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Adres: ul. Dąbrowskiego 27,

33-100 Tarnów

Telefon: 14 688 74 00

Fax: 14 688 74 66

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Dąbrowskiego 27,

33-100 Tarnów

Telefon: 14 688 74 42

Fax: 14 688 74 42

Sąd Rejonowy w Wadowicach

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9,

34-100 Wadowice

Telefon: 33 875 70 00

Fax: 33 823 33 45

Adres e-mail:

oa_wadowice@krakow.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9,

34-100 Wadowice

Telefon: 33 875 70 30

Fax: 33 875 70 30

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Adres: ul. Janińska 25,

32-020 Wieliczka

Telefon: 12 289 15 00

Fax: 12 289 15 06

Adres e-mail:

oa_wieliczka@krakow.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Adres: ul. Gimnazjalna  13,

34-500 Zakopane

Telefon: 18 206 84 11

Fax: 18 206 86 11

Adres e-mail :

srzakopane@nowy-sacz.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Gimnazjalna  13,

34-500 Zakopane

Telefon: 18 202 46 32