Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster uczestniczył w spotkaniu roboczym w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

spotkanie przedstawicieli samorządów oraz Policji w sprawie budowy KPP w Wieliczce

20 maja b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, odbyło się spotkanie dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Roman Kuster, Starosta Powiatu Wielickiego, pan Adam Kociołek, Poseł na Sejm RP pani Urszula Rusecka, Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, podinsp. Mirosław Strach, Wicestarosta Wielicki, pan Henryk Gawor, oraz przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, pan Tomasz Tomala. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, zapoznał się ze szczegółami planowanej inwestycji. Wg wstępnych założeń, przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce planuje się utworzenie Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców, w ramach którego w bezpośrednim sąsiedztwie znalazłyby się: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także kompleks administracyjno- biurowy.

Zdjęcia wykonane przez Starostwo w Wieliczce.

Starosta przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie plan budowy KPP w Wieliczce. Obok Poseł na Sejm RP.

Starosta, Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Rady Powiatu