Licencja detektywa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) w zakresie dotyczącym ustawy o usługach detektywistycznych, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Zamiast egzaminów, osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa, muszą odbyć szkolenie z zakresu zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są podmioty i usługodawcy wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U.2013.1638).

Procedura wydania licencji detektywa.