Opieka psychologiczna

 Sekcja Psychologów

Kontakt: tel.: 12 61-54-086 (sekretariat), fax.: 12 61-54-076

Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Krakowie:

    nadkom. Bożena Ulman - KWP Kraków -  tel.: 83-54-086  email: bozena.ulman@malopolska.policja.gov.pl

Psychologowie sprawujący opiekę psychologiczną nad funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi garnizonu małopolskiego:

 1. podkom. Anna Jabłońska - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 email: anna.jablonska@malopolska.policja.gov.pl
 2. asp. szt. Anna Dusza-Potocka - KWP Kraków - tel.: 83-52-127 email: anna.dusza@malopolska.policja.gov.pl
 3. st. post. Radosław Maniecki - KWP Kraków - 83-54-086 e-mail: radoslaw.maniecki@malopolska.policja.gov.pl
 4. mgr Beata Bernatek - KWP Kraków - tel.: 83-54-083 email: beata.bernatek@malopolska.policja.gov.pl
 5. mgr Magdalena Mól - KWP Kraków - tel.: 83-54-086 e-mail: magdalena.mol@malopolska.policja.gov.pl

 

Interwencje psychologiczne wykonywane w czasie poza podstawowym wymiarem godzin odbywają się na polecenie oficera dyżurnego KWP, który dysponuje numerami telefonów służbowych.

Psychologia Policyjna Stosowana:

        podinsp. Beata Szymańska - KWP Kraków - tel.: 83-54-074 email: beata.szymanska@malopolska.policja.gov.pl

Zespół zarządzania zasobami ludzkimi:

 1. mgr Agnieszka Puchalska - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 email: agnieszka.puchalska@malopolska.policja.gov.pl
 2. mgr Maja Dobrowolska - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 email: maja.dobrowolska@malopolska.policja.gov.pl 
 3. mgr Maria Wójcik - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 e-mail: maria.wojcik@malopolska.policja.gov.pl
 4. mgr Ilona Szumowska - KWP Kraków - tel.: 83 -54-066 e-mail: ilona.szumowska@malopolska.policja.gov.pl
 5. mgr Agnieszka Płużyczka - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 email: agnieszka.grzesiak@malopolska.policja.gov.pl (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)
 6. mgr Anna Sadlińska-Pyko - KWP Kraków - tel.: 83-54-066 email: anna.sadlinska@malopolska.policja.gov.pl (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)