procedura-i5

Opis sprawy/zadania

Procedura rejestracji broni palnej

Kogo dotyczy

Rejestracja broni palnej jest obowiązkiem osób, które posiadając pozwolenie na broń palną uzyskały zaświadczenie uprawniające do nabycia broni i nabyły broń. Na nabywcy broni ciąży obowiązek jej rejestracji w ciągu 5 dni od daty jej nabycia.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku

Dowód nabycia broni (np. rachunek wystawiony przez podmiot prowadzący koncesjonowany obrót bronią i amunicją, umowa cywilno-prawna, umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni)

Formularze do pobrania

brak

Informacje o opłacie

brak

Miejsce składania dokumentów

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie os. Zgody 10:

- broń palna myśliwska i sportowa  tel.  (12)–615-32-68 -pok. 50

                                                        (12)-615-40-09 - pok. 59

- broń palna bojowa tel. (12) 615-40-27 - pok. 57

- broń palna gazowa tel. (12) 615-79-13 - pok. 48

- broń palna obiektowa (świadectwo broni) tel. (12) 615-32-62 - pok. 60

Wnioski stron przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 9.00 – 17.00 oraz czwartek w godz. 9.00 – 15.00, w pozostałych dniach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wnioski w sprawach dot. broni palnej można przesyłać również pocztą.