Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków administracyjno-biurowych ( A, B, C, D, E ) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie

Wartość projektu:  7 707 617 PLN

Dotacja  NFOŚ i GW : 7 640 728 PLN

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.