Dla kierowców

Połowę wypadków drogowych, które miały miejsce w godzinach nocnych spowodowali młodzi kierujący w wieku do 30 roku życia.

Od początku roku na małopolskich drogach doszło do 750 wypadków drogowych, w których zginęło 55 osób, a 854 zostały ranne. Sprawcami tych zdarzeń drogowych w 85 % okazali się kierujący. W wyniku ich nieprawidłowych zachowań na drodze zaistniało 636 wypadków drogowych, w których zginęło 41 osób, a 742 zostały ranne. Dominujące przyczyny zdarzeń drogowych to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że spora liczba tych wypadków miała miejsce w godzinach nocnych, kiedy ruch na drodze jest niewielki. Kierujący wówczas czują się zwolnieni z przestrzegania obowiązujących przepisów, a w wyniku brawurowej jazdy narażają na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. W bieżącym roku w godzinach od 22.00 do 6.00 rano ogólnie kierujący spowodowali 92 wypadki, w których śmierć poniosło 14 osób, a 106 zostało rannych.

Nocne tragiczne zdarzenia drogowe najczęściej powodują młodzi ludzie w wieku do 30 roku życia. W analizowanym okresie byli oni sprawcami 48 zaistniałych wypadków – co stanowi 50 % ogółu, w których zginęło 7 osób – co stanowi 52 % ogółu, a 64 zostały ranne, tj. 60 % ogółu wszystkich osób rannych w zdarzeniach drogowych, które miały miejsce w godzinach nocnych.  Ponadto młodzi kierujący spowodowali ponad 400 kolizji.

Wypadki nocne z młodymi ludźmi mają wspólny mianownik. Najczęściej w wyniku nadmiernej prędkości, kierujący traci panowanie nad pojazdem uderza w drzewo lub w przydrożną barierę. Ponadto zdarza się, że w pojazdach uczestniczących w tych tragediach znajduje się większa liczba osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym. Jest to zazwyczaj młodzież, która niejednokrotnie jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  

 

Nieprawidłowe zachowania młodych, niedoświadczonych kierujących, narażają na ogromne niebezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szybka brawurowa jazda, pseudo sportowa rywalizacja na drodze, agresja, organizowanie nielegalnych wyścigów to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Takie postępowanie kierujących nie jest i nigdy nie będzie tolerowane przez Policję. 

Policjanci realizując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, eliminują kierujących niosących śmiertelne zagrożenie na drodze. Od początku roku na małopolskich drogach ujawniono prawie 53 tys. wykroczeń dotyczących przekroczenia dopuszczalne prędkości jazdy, a blisko 1500 kierujących straciło prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Przypominamy, że miejscem na trenowanie szybkiej jazdy są obiekty przeznaczone do podnoszenia swoich umiejętności za kierownicą. Są to bezpieczne tory, gdzie można rozwijać duże prędkości nie narażając innych na niebezpieczeństwo.

Młody człowieku! Wsiadając za kierownicę zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bądź odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych osób uczestniczących w ruchu drogowym. 

Bądź rozważnym kierującym bo jeszcze długie życie przed Tobą.

Konkurs na animację pn. "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze"

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wraz z Małopolską Wojewódzką Radą BRD i Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie na animację pn. "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze".

Termin przesyłania aminacji - od 18 do 29 maja 2020 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!!!

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie:

Regulamin konkursu na animację pn. "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze"

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Celem ustanowienia przez Komisję Europejską takiego święta była potrzeba zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa na drogach. Adresatem takiego działania są zarówno osoby oraz instytucje decyzyjne w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także sami użytkownicy dróg. Ustanowienie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wyraźnym sygnałem dla decydentów o potrzebie aktywnego ich działania w zakresie tworzenia, zmiany i udoskonalania przepisów drogowych z myślą o osiąganiu coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa. Z drugiej strony jest to też narzędzie do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że to właśnie od ich zachowania na drodze zależy najwięcej.

Małopolscy policjanci ruchu drogowego stawiając sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na drogach, prowadzą szereg działań w tym zakresie, tj. profilaktyczno-edukacyjnych, kontrolno-nadzorczych oraz inżynieryjnych. Zadowalające jest to, że na przestrzeni 20 lat
na drogach Małopolski liczba wypadków drogowych spadła o 43%, a liczba zabitych uległa zmniejszeniu aż o 60%. Jednakże należy pamiętać, że najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach nie jest możliwa bez współdziałania ze strony uczestnika ruchu drogowego. Dlatego w tym dniu szczególnie prosimy wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych o poważne potraktowanie problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestrzeganie przepisów, rozwaga i rozsądek są prostym, ale skutecznym sposobem na bezpieczną koegzystencję na drogach.

 

Podsumowanie majówki 2020

Tegoroczny długi weekend majowy dobiegł końca. W tym czasie nad bezpieczeństwem podróżnych czuwała małopolska Policja. Głównym celem prowadzonych działań była pomoc kierującym w bezpiecznym podróżowaniu poprzez nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa.

Policjanci reagowali na wykroczenia i przestępstwa wpływające na liczbę wypadków drogowych i ich ofiar, przede wszystkim na nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem, przewożenie dzieci  niezgodnie z przepisami. Zwracali uwagę na przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym.

W okresie od 1 do 3 maja 2020 roku na terenie województwa małopolskiego doszło
do 9 wypadków, w których zginęła 1 osoba a 9 zostało rannych.

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku tego weekendu doszło 3 maja około godz. 4:00 
w miejscowości Jawornik w powiecie myślenickim na drodze krajowej nr 7. Jak wstępnie ustalono 21 – letni kierujący samochodem marki Opel Astra potrącił 34 – letniego mężczyznę przebiegającego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. W wyniku tego zdarzenia pieszy poniósł śmierć na miejscu.

W ubiegłym roku majowy weekend trwał aż 5 dni. Doszło wtedy do 46 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby a 57 osób zostało rannych.

W poprzednich latach weekend majowy wiązał się z licznymi wyjazdami w celach rekreacyjnych, co powodowało bardzo duże natężenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych Małopolski. W tym roku wyjątkowo, z uwagi na zagrożenie epidemiczne Covid-19 obserwowaliśmy natężenie ruchu wyraźnie mniejsze, co przełożyło się na mniejszą liczbę zdarzeń drogowych. Niskie natężenie ruchu i dobre warunki atmosferyczne powodują pozorne poczucie bezpieczeństwa u kierujących co niejednokrotnie kończy się tragicznie. Mimo bardzo niskiej liczby wypadków, nie udało się w tym roku uniknąć wypadku śmiertelnego. Dlatego wciąż prosimy o rozwagę na drodze i bezpieczną jazdę.

Zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze podczas majowego weekendu

W związku ze zbliżającym się wydłużonym czasem wolnym od pracy w dniach 1 do 3 maja 2020 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego przestrzegają przed niebezpiecznymi sytuacjami na drogach.

Mimo iż dotychczas weekend majowy wiązał się z licznymi wyjazdami w celach rekreacyjnych, w tym roku wyjątkowo, z uwagi na zagrożenie epidemiczne Covid-19 prosimy o ograniczenie wyjazdów. W związku z wprowadzonym 14 marca ograniczeniem przemieszczania się,  od tego dnia do końca kwietnia 2020 roku doszło do 136 wypadków, w których śmierć poniosło 17 osób, a 159 osób zostało rannych. liczba wypadków drogowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku uległa zmniejszeniu o prawie 60 %. Zdarzenia drogowe, do których doszło, były tragiczne w skutkach, bowiem zginęło w nich 17 osób. Dominujące przyczyny tych śmiertelnych wypadków to nadmierna prędkość oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Dodatkowym czynnikiem był również alkohol. Niskie natężenie ruchu i dobre – wiosenne warunki atmosferyczne powodują pozorne poczucie bezpieczeństwa u kierujących, którzy pozwalają sobie na zdecydowanie szybszą jazdę i niższy poziom koncentracji.

Apelujemy do podróżujących podczas długiego weekendu majowego o ostrożność w przemieszczaniu się. W tym czasie nad bezpieczeństwem będą czuwać małopolscy policjanci ruchu drogowego, którzy będą zdecydowanie reagować na wykroczenia.

Podczas ubiegłorocznego majowego weekendu, w wyniku brawury, braku rozsądku lub nieuwagi w 46  wypadkach 2 osoby zginęły, a 57 zostało rannych, ponadto zatrzymano blisko 100 pijanych kierujących.

Ponadto w związku z wprowadzonymi ograniczeniami policjanci cały czas w ramach swojej codziennej służby kontrolują pojazdy publicznego transportu zbiorowego oraz inne pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pod kątem przewożonej liczby osób. Zwracają też uwagę na przestrzeganie przepisów związanych
z zakrywaniem ust i nosa podczas podróży pojazdami.

Przypominamy, że w dniach 30.04 - 03.05.2020 r. obowiązują ograniczenia ruchu
na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton:

  • 1 maja (piątek) – w godz. 8.00 - 22.00;
  • 2 maja (sobota) – w godz. 18.00 – 22.00;
  • 3 maja (niedziela) – w godz. 8.00 – 22.00.

Życzymy bezpiecznej jazdy !

Strony