Unikaj zagrożeń

O Spotkanie w Centrum Aktywności Seniora Złota Jesień w Krakowie

W dniu 19 lutego 2020 roku w Centrum Aktywności Seniora – Złota Jesień w Krakowie zorganizowało spotkanie profilaktyczne, na które zaprosiło policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ramach przeprowadzonego przedsięwzięcia koordynator ds. seniorów wygłosił wykład na temat „Seniorze nie daj się oszukać – elementarne zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym”.

Podczas wizyty przestrzegał Seniorów przed zagrożeniami. Mówił o przestępstwach popełnianych na szkodę osób starszych, metodach którymi posługują się sprawcy, a także konsekwencjach prawnych wynikających z podpisywania umów oraz wpuszczania do domów nieznajomych. Dodatkowo przybliżył Seniorom kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych.

Na koniec spotkania zaznajomił uczestników, jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - internetowej aplikacji, dzięki której można zgłaszać Policji miejsca, gdzie dzieje  się coś złego. Policjant odpowiadał na pytania gospodarzy związane z tematyką spotkania,  jak również innymi problemami, z jakimi codziennie borykają się osoby starsze, a mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.

Dzień Bezpiecznego Internetu

11 lutego 2020 roku policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji nr V w Krakowie przeprowadzili spotkania z uczniami klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych
w Krakowie.

 

Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Podczas spotkania z młodzieżą policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto mogły one dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

Ze szczegółami akcji DBI można zapoznać się na stronie internetowej https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem - Lubomierz

W dniu 8 lutego 2020 roku na stoku narciarskim „LubomierzSki” odbyły się zawody narciarskie dla dzieci w wieku 5-16 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej oraz patrolu narciarskiego. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem). Nagrody w konkursach ufundowali: Urząd Miasta oraz Gminy w Mszanie Dolnej, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, a także Ośrodek Narciarski LubomierzSki, który przekazał puchary dla zwycięzców konkursu.

Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej, pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jest częścią zainicjowanej przez MSWiA kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody, upominki i materiały profilaktyczne.  Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

Uczestnikom przekazano informacje na temat konkursu plastycznego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „Stok nie jest dla bałwanów”.

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „LubomierzSki”, Miasto i Gmina Mszana Dolna, Klub Sportowy Chochołów, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem - Zawoja

W dniu 2 lutego 2020 roku na stoku narciarskim Wojtek w Zawoi Czatoża odbyły się zawody narciarskie dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim oraz patrolu narciarskiego. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem).

Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej, pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Rozgrzewkę przed zawodami przeprowadził „Policek” - maskotka suskiej Policji, który wraz z „Inspektorem Wawelkiem promowali bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie oraz towarzyszyli zawodnikom podczas dotarcia do mety.

Kibicujący swoim dzieciom rodzice i opiekunowie ochoczo wzięli udział w turnieju przeciągania liny na śniegu i z wielkim poświęceniem zaangażowali się w rywalizację, za co zostali nagrodzeni.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, przygotowane atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, panowała rodzinna atmosfera. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody, upominki, materiały profilaktyczne.

Uczestnikom przekazano informacje na temat konkursu plastycznego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „Stok nie jest dla bałwanów”.

Współorganizatorami imprezy byli: Wyciągi Wojtek, Babiogórski Park Narodowy, Babiogórskie Centrum Kultury,  Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

O bezpieczeństwie w czasie ferii...

W dniu 14 stycznia 2020 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 104 w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w aspekcie zbliżających się ferii zimowych.

Prelekcja zawierała emisję krótkich filmów przestrzegających przed niebezpiecznymi zachowaniami. Poruszone zostały główne zagrożenia na jakie narażony jest uczestnik ruchu drogowego, oraz omówiono negatywne zachowania skutkujące powstawaniem wypadków.

W czasie prelekcji Policjanci dużą uwagę zwrócili na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Kom. Joanna Biel – Radwańska, podniosła ważną kwestię dotyczącą obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elelmentu odblaskowego. Zaznaczyła, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych gdzie widoczność jest ograniczona. Sierż. szt. Wojciech Wróbel przypomniał co oznaczają poszczególne gesty policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu. Dalsza część spotkania dotyczyła tematyki naruszeń prawa przez osoby niepełnoletnie, a także bezpieczeństwa w sieci. Prowadząca prelekcję st. sierż. Monika Kołodziejczyk – Knapik wskazała główne zagrożenia na jakie narażone są osoby korzystające w sposób niewłaściwy z sieci komputerowych.

Na koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez młodzież, poszerzając ich wiedzę w zakresie interesujących ich zagadnień związanych z Policją.

Wizyta uczniów z Akademii Przyszłości w Komendzie Wojewódzkiej Policji

W dniu 14 stycznia 2020 roku dzieci z Akademii Przyszłości ze Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie wraz z opiekunami odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem wizyty było między innymi zaprezentowanie pracy Policji oraz propagowanie form bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych.

Na terenie komendy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP i KMP w Krakowie zorganizowali pokaz, podczas którego uczestnicy mogli usiąść w radiowozie i na motorze policyjnym, oraz  obejrzeć sprzęt oraz wyposażenie policjanta.

W trakcie wizyty policjant z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przybliżył specyfikę pracy policjanta, uczestnicy ochoczo zadawali pytania i brali udział w pogadance. Przeprowadzono również prelekcję, nt. „Bezpiecznych ferii” w ramach, której dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, udzielono porad jak racjonalnie korzystać z czasu wolnego. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu przekazano materiały profilaktyczne, odblaski, długopisy, malowanki. Dzieci rozwiązywały krzyżówki z zakresu ferii zimowych, dodatkowo wręczono im kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców oraz numerami alarmowymi. Na zakończenie wykonano pamiątkowe fotografie.

Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt "Szkoła promująca Bezpieczeństwo" 

19 grudnia 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 16 placówek oświatowych z województwa małopolskiego może pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Protokół 19.12.2019 r.

 

Św. Mikołaj w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie 

W dniu Świętego Mikołaja - 6 grudnia 2019 roku - policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie na zaproszenie dyrekcji i pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, odwiedzili z mikołajowymi prezentami dzieci i młodzież przebywającą na oddziałach tej placówki. 

Każde dziecko otrzymało „paczkę” z prezentami i drobiazgami np. ręcznie robione przez naszą koleżankę policjantkę bawełniane czapki, czy też maskotki małopolskiej Policji oraz życzenia rychłego powrotu do zdrowia. Dzieci, rodzice oraz personel szpitala z uśmiechem i radością przyjęli wizytę policjantów.

 

XV Jubileuszowa Gala Wręczenia Certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

W dniu 5 listopada 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się XV Jubileuszowa gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora doktora Krzysztofa Pobuty. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej pod dyrekcją kapelmistrza Pana Adama Sowy.

W uroczystości uczestniczyli również Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Pani Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie, Pan Stanisław Mazur – Zastępca Wójta Gminy Podegrodzie.

Gościem honorowym był Nico van OOIK – starszy doradca do spraw międzynarodowej współpracy Policji holenderskiej, „ojciec chrzestny” projektu ZPB w Małopolsce, natomiast ze strony małopolskiej Policji osoby, które współtworzyły przyszły kształt projektu to między innymi mł. insp.  Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, mł. insp. Jacek Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, podinsp. Monika Stasiowska – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji  w Tarnowie oraz  podinsp. w stanie spoczynku Marcin Bugała – ekspert Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ponadto w wyżej wymienionym wydarzeniu uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi, a także policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

W przedsięwzięciu wziął udział również Pan dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski, który uczestniczył w pracach nad projektem reprezentując kadrę naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród gości znaleźli się takżePan Robert Cieśla – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Pani Agnieszka Żołna – Zdunek  – Dyrektor Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, ksiądz proboszcz Leszek Babraj z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli odznaczenie: Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej NSZZ Policjantów  i środowiska policyjnego: Pani Barbarze Nowak  Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Pani Dorocie Skwarek Dyrektorowi Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Wandzie Brześcińskiej Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Joannie Szypułce Kierownikowi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie, Pani Sylwii Warneckiej Wiceprezesowi Fundacji Wawel z Rodziną, Pani Małgorzacie Widełce Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Organizacji Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Pani Justynie Tokarczyk Zastępcy Dyrektora Wyścigu Górskiego w Limanowej – Urząd Gminy w Dobrej, Panu Marcinowi Koczybie  Kierownikowi Redakcji Motoryzacyjnej Radia Kraków. Natomiast Medalem XXV – lecia NSZZ Policjantów wyróżniono: Panią Katarzynę Zielińską Kierownika Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymał asp. szt. Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej  Policji w Wadowicach. 

Wśród wyróżnionych 12 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk
Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Moniki Kolasy znalazły się:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie,

 2. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie,

 3. Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Królowej Jadwigi w Krakowie,

 4. Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie,

 5. Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,

 6. Szkoła Podstawowa  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie,

 7. Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,

 8. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin –Brzezińskiego w Drogini,

 9. Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu,

 10. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,

 11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie.

   

Wyjątkowo podczas uroczystości został wręczony Zespołowi Szkolno –Przedszkolnemu nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu certyfikat przedłużenia  w edycji 2019 – 2024.

Wydarzenie związane z XV Jubileuszową galą było wyjątkowe i historyczne, gdyż przypadło w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Od samego początku imprezie towarzyszyły specjalnie przygotowane występy taneczne, wokalne oraz spektakle teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół.

Zespół „Małe Podegrodzie”, którego uczniowie z klasy piątej, siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu oraz muzycy z klas licealnych zaprezentowali wiązankę tańców i pieśni podegrodzkich przy dźwiękach autentycznej kapeli. W dalszej części uroczystości uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kacwinie przedstawili utwór, który powstał z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Kolejni artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie wraz z uczniami z Zespołu Wokalno – Instrumentalnego zagrali utwory muzyczne pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pani Doroty Golonek – Suder. Następnie  Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu przygotowała  wiązankę tańców spiskich i figli dziecięcych. Natomiast Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu przedstawił  spektakl profilaktyczny „STOP AGRESJI”.

Dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni wraz z dyrektorem szkoły Panem Piotrem Czekajem przygotowali tort z okazji XV Jubileuszowej edycji „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Ponadto dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Pan Krzysztof Radwan zapewnił oprawę gali wręczenia Certyfikatów udostępniając salę oraz umożliwił zwiedzanie ekspozycji samolotów w Muzeum.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz komend powiatowych w: Bochni, Brzesku, Limanowej
oraz Wieliczce, którzy prezentowali umundurowanie oraz sprzęt Policji Państwowej.

Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w specjalnie przygotowanych pokazach sprzętu i pracy Policji m.in. Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistycznego, Komisariatu Wodnego Policji oraz pokazie psów służbowych. 

Ogólnopolski Piknik Profilaktyczny z okazji Święta Policji 

W dniu 24 lipca 2019 roku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie wzięli udział w Ogólnopolskim profilaktycznym pikniku policyjnym. Główne uroczystości Centralnych Obchodów Święta Polskiej Policji odbyły się w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obok Zamku Królewskiego na Warszawskim Międzymurzu Piotra Biegańskiego komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji ustawiły stanowiska profilaktyczne promujące swój region. Wśród nich była również Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,  która przygotowała dla uczestników pikniku wiele atrakcji. Między innymi zarówno dorośli, jak i dzieci mogli poczuć się jak prawdziwi policjanci przymierzając mundurki oraz sprzęt policjanta Oddziału Prewencji Policji z kamizelką, kaskiem, tarczą oraz pałką. Dodatkowo na pamiątkę można było zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem” oraz smokiem Bazylim – maskotką Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Ponadto każdy kto odwiedził policjantów otrzymał kartkę alarmową z odciskami swoich linii papilarnych.

Podczas pikniku policjanci prewencji i ruchu drogowego edukowali dzieci oraz dorosłych na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i poruszania się pod drogach. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się również z pracą policjanta. Wszystkim, którzy odwiedzili stanowisko Policji przekazywane były materiały profilaktyczne, ulotki, krzyżówki, odblaski i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania. Ponadto na stanowisku policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego prezentowali walizkę kryminalistyczną oraz pokazywali jak profesjonalnie wykonywana jest daktyloskopia.

Dużą popularnością wśród wszystkich uczestników cieszyły się maskotki policyjne, w tym niezrównany „Inspektor Wawelek”, który towarzyszy policjantom w wielu przedsięwzięciach. Z policyjną maskotką podczas imprezy zarówno dzieci jak i dorośli wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

Ponadto w godzinach popołudniowych w Amfiteatrze Parku Łazienkowskiego odbył się koncert połączony z przygotowanymi atrakcjami przez komendy wojewódzkie. Podczas festynu było można m.in. odwiedzić stanowisko promocyjne przygotowane przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. Dla najmłodszych przygotowane było „Miasteczko rowerowe” – mini rowerowy tor przeszkód, gdzie dzieci pod nadzorem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego mogły sprawdzić się w sytuacjach podobnych jak na prawdziwej drodze. Na początku zostały omówione podstawowe przepisy dotyczące zachowania się na drodze, a następnie zdobyte wiadomości dzieci mogły wykorzystać w praktyce na miasteczku ruchu drogowego, które wyposażone było w najczęściej występujące znaki drogowe. Podczas pokazów również  dorośli mogli sprawdzić się na specjalnym torze w alkogoglach i narkogoglach.

 

"Rodzina Sercem Małopolski" - piknik rodzinny

W dniu 12 lipca 2019 roku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wzięli udział  w pikniku wakacyjnym pod nazwą „Rodzina Sercem Małopolski” zorganizowanym na Rynku w Skawinie.

Przy stanowisku Policji dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi policjanci przymierzając mundurki. Dodatkowo na pamiątkę można było zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”. Ponadto każdy kto odwiedził policjantów otrzymał kartkę alarmową z odciskami swoich linii papilarnych. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się nie tylko z pracą policjanta, ale także porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa.

Celem przedsięwzięcia była edukacja dzieci i młodzieży na temat  szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego stylu życia, a także kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży w związku z trwającymi wakacjami. Podczas imprezy uczyły się przewidywania konsekwencji swoich działań, dowiedziały się, czym jest branie odpowiedzialności za siebie i innych. Uczestnicy mogli wziąć udział w quizach edukacyjnych, gdzie zadawane były pytania związane z bezpieczeństwem ogólnym oraz w ruchu drogowym, a także związanych z zagrożeniami w sieci.

Policjanci na tę okazję przygotowali praktyczne porady: jak i gdzie zgłosić zagrożenia oraz jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać w różnych sytuacjach – w mieście, w podróży, nad wodą, w lesie, ze zwierzętami czy wreszcie w sieci. Wszystkim, którzy odwiedzili stanowisko Policji przekazywane były materiały profilaktyczne, ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania.

Dodatkowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prezentowali sprzęt policyjny w postaci radiowozów, quada oraz motocykla policyjnego. Dla najmłodszych przygotowane było „Miasteczko rowerowe” - rowerowy tor przeszkód, gdzie dzieci pod nadzorem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego mogły sprawdzić się w sytuacjach podobnych jak na  prawdziwej  drodze. Na początku zostały omówione podstawowe przepisy dotyczące zachowania się na drodze, a następnie zdobyte wiadomości dzieci mogły wykorzystać w praktyce na miasteczku ruchu drogowego, które wyposażone było w najczęściej występujące znaki drogowe. Podczas pokazów również i dorośli będą mogli sprawdzić się na specjalnym torze w alkogoglach i narkogoglach.

Dużą popularnością cieszył się zaprezentowany przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nowy typ radiowozu marki BMW.

 

"Królewskie Wakacje" - Com Com Zone w Krakowie

Już kolejny raz małopolscy policjanci uczestniczyli w projekcie „Królewskie Wakacje” organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Przedsięwzięcie odbyło się 1 lipca 2019 roku na terenie Com Com Zone w Krakowie. W pikniku zorganizowanym dla dzieci i młodzieży wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

W trakcie imprezy zorganizowano pokazy oraz omówiono zagadnienia dotyczące promowania zdrowego stylu życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci  i młodzieży w okresie wakacyjnym. W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci miały możliwość zapoznania się działaniami „Bezpieczne wakacje”, w ramach których otrzymały praktyczne porady: jak i gdzie zgłosić zagrożenia oraz jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać w różnych sytuacjach – w mieście, w podróży, nad wodą, w lesie, ze zwierzętami oraz zapoznać się z zagrożeniami w sieci , a także uzyskać informację na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Wakacje to czas relaksu i wypoczynku dlatego dużą uwagę zwracano dzieciom na bezpieczne poruszanie się po drogach, przestrzegano przed niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym. Ponadto policjanci z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego  Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie tj. wóz pirotechniczny, robot pirotechniczny oraz kombinezon typu EOD.

Każda osoba, która odwiedziła stanowisko prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne promujące zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w miejscu zamieszkania. Wszyscy otrzymali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Uczestnicy pikniku mogli poczuć się jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury oraz zobaczyć sprzęt policyjny: radiowóz. Dodatkowo uczestnikom przekazano materiały profilaktyczne oraz wręczane były ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania.

W wydarzeniu wzięło udział około 500 dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Krakowa.

 

"Bezpieczne Wakacje" z małopolską Policją

W dniach 17 oraz 18 czerwca 2019 roku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale Komisariatu IV Policji w Krakowie wzięli udział w wydarzeniu pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanym przy Karcher Hali Cracovii.

Projekt został przygotowany przez Miasto Kraków, Wawel S.A., Radio RMF FM oraz Fundację Poland Business Ran, którego celem była edukacja uczniów klas IV szkoły podstawowej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas imprezy dzieci uczyły się przewidywania konsekwencji swoich działań, dowiedziały się, czym jest branie odpowiedzialności za siebie i innych, a wszystko to w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej budowaniu współpracy i otwartości na drugiego człowieka, szczególnie w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Przy stanowisku Policji dzieci mogły poczuć się jak prawdziwy policjant przymierzając mundurek. Dodatkowo na pamiątkę można było sobie zrobić zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”. Ponadto każdy kto odwiedził policjantów otrzymał kartkę alarmową z odciskami swoich linii papilarnych. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się nie tylko z pracą policjanta, ale także porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa. Przeprowadzono również konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Uczestnikom zadawano pytania związane
z bezpieczeństwem ogólnym oraz w ruchu drogowym, a za poprawne odpowiedzi uczniowie uzyskiwali specjalne pieczątki potwierdzające zdobytą wiedzę czy umiejętności. Każde dziecko, które przeszło poszczególne konkurencje  otrzymało „Paszport” uprawniający do wyjazdu na bezpieczne wakacje. Znalazły się w nim praktyczne porady: jak i gdzie zgłosić zagrożenia oraz jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać w różnych sytuacjach – w mieście, w podróży, nad wodą, w lesie, ze zwierzętami czy wreszcie
w sieci.

Wszystkim, którzy odwiedzili stanowisko Policji przekazywano materiały profilaktyczne oraz wręczane były odblaski, ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania. Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszył się radiowóz oraz motocykl policyjny.

W wydarzeniu wzięło udział około 850 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa.

 

"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt

 

18 czerwca 2019 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejnych 12 placówek oświatowych z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. W tym rankingu najwyższą ilość punktów zdobyły szkoły:

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

 

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) powstał na bazie współpracy z Policją Holenderską w 1996 roku. Obecnie jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (szkoły podstawowe, placówki ponadpodstawowe). Placówki, które przystąpiły do projektu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie otrzymały certyfikaty „Szkoły promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, po którym to czasie dana placówka może przedłużyć ważność certyfikatu na okres kolejnych pięciu lat. Placówki Oświatowe, które należały do programu minimum siedem lat i wywiązywały się w pełni z założeń programu, mogą ubiegać się o tytuł „Lidera” projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

 

 

Protokół do pobrania

 

5 urodziny Tauron Arena Kraków

W niedzielę 9 czerwca 2019 roku w Tauron Arenie Kraków, odbyły się 5 urodziny, zorganizowane przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. W wydarzeniu tym wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Przy stanowisku Policji dzieci mogły poczuć się jak prawdziwy policjant przymierzając mundurek. Dodatkowo na pamiątkę można było sobie zrobić zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”. Ponadto każdy kto odwiedził policjantów otrzymał kartkę alarmową z odciskami swoich linii papilarnych. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się nie tylko z pracą policjanta, ale także porozmawiać  o zasadach bezpieczeństwa. Przeprowadzono również konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Dzieciom przekazywano materiały profilaktyczne oraz  wręczane były odblaski, ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania.

Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszył się radiowóz oraz motocykl policyjny. Dorośli mogli się przekonać, jak wygląda sytuacja kierowania pojazdem po użyciu środków psychoaktywnych przymierzając alkogogle i narkogogle, a następnie pokonując specjalnie przygotowany tor. Dodatkowo policjanci z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego  Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie tj. wóz pirotechniczny, robot pirotechniczny oraz kombinezon typu EOD.

 

Spotkanie z dziećmi w Centrum Kongresowym ICE Kraków

 

W sobotę 18 maja 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków, odbyła się kolejna edycja akcji „Dzień Dobry ICE Kraków”, zorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. W wydarzeniu tym udział brali policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Przy stanowisku Policji dzieci mogły poczuć się jak prawdziwy policjant przymierzając mundurek. Dodatkowo na pamiątkę można było sobie zrobić zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”. Ponadto każdy kto odwiedził policjantów otrzymał na pamiątkę kartkę alarmową z odciskami swoich linii papilarnych.

Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się nie tylko z pracą policjanta, ale także porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa. Przeprowadzono również konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Dzieciom przekazywano materiały profilaktyczne oraz  wręczane były odblaski, ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania.

Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszył się radiowóz  oraz motocykl policyjny. Dorośli mogli się przekonać, jak wygląda sytuacja kierowania pojazdem po użyciu środków psychoaktywnych przymierzając alkogogle i narkogogle, a następnie pokonując specjalnie przygotowany tor.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, zapraszamy na kolejne spotkanie w listopadzie br.  

Sukces małopolskich policjantów w VI Ogólnopolskich  Zawodach Funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym

W dniach 15 – 17 maja 2019 roku odbyły się VI Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Zawody rozegrane zostały na Dolnym Śląsku i objęte patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Dolnośląskiego.

Do rywalizacji przystąpiło 17 drużyn z wszystkich Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

W ciągu trzech dni w sportowej atmosferze przeprowadzonych zostało pięć konkurencji rozgrywanych na terenie Wrocławia i powiatu trzebnickiego:

 • test wiedzy policyjnej:

 • konkurencja basenowa:

 • pierwsza pomoc;

 • akcja ratownicza kombinowana;

 • rajd łodzią z elementami ratownictwa wodnego.

 

Garnizon małopolski reprezentowali policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie: sierż.szt. Marcin Gierek oraz sierż.szt. Marcin Juźwik.  

W klasyfikacji drużynowej przedstawiciele małopolskiej Policji zajęli III miejsce, natomiast w konkurencji – akcja ratownicza kombinowana 1 lokatę.  

Najlepszym zawodnikom i drużynom nagrody wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – mł. insp. Robert Kumor.  

Piknik rodzinny #EUROPEJSKAmałoPOLSKA

2 maja na  Błoniach Krakowskich z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 15-lecia Polski w Unii Europejskiej odbył się piknik rodzinny #EUROPEJSKAmałoPOLSKA zorganizowany przez Wojewodę Małopolskiego. 

Największa krakowska łąka stała się miejscem patriotycznego pikniku z mnóstwem atrakcji, które zapewniły m.in. służby mundurowe. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji i  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na swoich stanowiskach profilaktyczno – edukacyjnych promowali dobór do służby, edukowali dzieci  jak i dorosłych na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i poruszania się pod drogach. Uczestnicy pikniku mogli porozmawiać nie tylko z  policjantami prewencji i ruchu drogowego ale spotkać się  z także policyjnymi antyterrorystami, czy zaprzyjaźnić z psami tropiącymi.  Policjanci prezentowali także  sprzęt policyjny: pojazdy, uzbrojenie itp.

 

Inne  instytucje i organizacje także zapewniły szereg atrakcji. Były to m.in. teatr i animacje dla najmłodszych, dmuchane zjeżdzalnie, mobilny „Przystanek Historia”, gra miejska.  Po kilku godzinach największa w Europie łąka w centrum miasta zamieniła się morze flag  - na 40 tysiącach metrów kwadratowych 10 tysięcy biało-czerwonych flag utworzyło mapę Polski.

 

Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce 2019

1 maja 2019 r., w Iwkowej (powiat brzeski) odbyła się inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce organizowana przez Małopolską Organizację Turystyczną. Dla wszystkich, którzy zdecydowali się rozpocząć sezon letni przygotowano wiele atrakcji.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w przeprowadzili konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży, promowali wśród uczestników bezpieczne formy aktywnego wypoczynku. Do spędzania lata w Małopolsce zachęcał Grzegorz Biedroń - prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

Uroczyste zakończenie Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w 2019 roku, połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów wiedzy o bezpieczeństwie w Sieci, plastycznych oraz zwycięskiej drużynie biorącej udział w grze wirtualno – terenowej.

W wydarzeniu udział wzięli:

- Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie

- Pani Sylwia Grzesiak - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

- podinsp. Paweł Godyń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie

- Pan Antonii Rumian – Wójt Gminy Michałowice.

W ramach tegorocznych obchodów DBI, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie prowadzili spotkania edukacyjne z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, a także wspólnie z gronem pedagogicznym zorganizowali grę wirtualno – terenową dla ponad 100 uczniów, którzy rozwiązywali szereg zadań związanych z wykorzystaniem nabytej wcześniej wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni. Uczniowie mieli także możliwość uczestniczenia w licznych konkursach wiedzy, czy też plastycznych.

Uroczystego wręczenia nagród laureatom zgromadzonym na sali gimnastycznej dokonali – Pani Dyrektor Sylwia Grzesiak oraz podinsp. Paweł Godyń. Każdy z laureatów otrzymał nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie projektu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Całość uroczystości przeplatana była wspaniałymi występami chóru „Bez Batuty”.

Całość wydarzenia objęta byłą patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem

W dniu 15 lutego 2019 roku na stoku narciarskim „LubomierzSki” odbyły się zawody dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Turniej składał się z trzech części - teoretycznej (krzyżówka z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz sprawnościowej (rzut piłką do celu), a na zakończenie zadawano pytanie konkursowe. Nagrody w postaci kasków przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gry edukacyjne z Europe Direct w Krakowie. Dodatkowo Urząd Gminy  oraz Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przekazał dzieciom biorącym udział w konkursie puchary oraz upominki. Wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: do lat 7, 8-10 lat i powyżej  11 lat z podziałem na dziewczynki oraz chłopców.

Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów. Uczestnikom wręczono również Paszporty „Bezpiecznego Narciarza”.

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „LubomierzSki”, Gmina Mszana Dolna,  Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej,  Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

„Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni”

W dniu 12 lutego 2018 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się konferencja „Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni” zorganizowana przez Komisariat Policji nr VIII w Krakowie oraz Zespół Szkolno– Przedszkolny nr 9 w Krakowie, w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy”.

Gości powitała i wprowadziła w temat spotkania Joanna Gondek – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 140 w Krakowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz animatorzy kultury. Wśród uczestników wydarzenia byli również: Radny Dzielnicy XIV Czyżyny – pan Grzegorz Mączka oraz Radni Dzielnicy XVIII – pani Iwona Sewiło oraz pan Rafał Brzeziński.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań dotyczących problemu współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży oraz z szerokim repertuarem działań prowadzonych na rzecz walki z agresją i przemocą w środowisku szkolnym.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące ograniczenia występowania agresywnych zachowań uczniów, cyberprzemocy, wpływu mediów na przemoc wśród młodzieży, wiktymizacji, istoty budowania relacji w szkole.

Swoje prelekcje wygłosili: podinsp. Izabela Ciarka, podinsp. Wojciech Chechelski oraz st. asp. Radosław Zębala, praktycy zawodowo zajmujący się walką z przemocą wśród uczniów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem agresji rówieśniczej.

Konferencja była doskonałą okazją do zdobycia wartościowej wiedzy i pogłębienia kompetencji w zakresie walki z poszerzającą się skalą analizowanego zjawiska. Wystąpienia ekspertów inspirowały do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Podziękowanie za wspieranie działań dotyczących walki z przemocą przekazała pani Ewelina Sitarz - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Krakowie.

Agresja i przemoc to integralny element szkolnej rzeczywistości. Mimo wdrażania wielu działań zapobiegawczych, wrogie zachowania występujące w grupie rówieśniczej to nie incydenty, ale częste przypadki, z którymi pedagodzy i specjaliści muszą mierzyć się w codziennej pracy. Przemoc szkolna jest przejawem szerszego zjawiska społecznego - narastającej agresji w relacjach społecznych, wzrostu przestępczości, brutalizacji przekazów medialnych i wielu innych czynników. Kształtowanie świadomości społecznej, sukcesywne uwrażliwianie na problem agresji oraz uświadamianie jej dalekosiężnych, często tragicznych konsekwencji, może okazać się ważnym krokiem na drodze do wyeliminowania tego zjawiska.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu - Działajmy Razem

W ramach wydarzenia „Dzień Bezpiecznego Internetu” w 2019 roku obchodzonego pod hasłem „Działajmy razem”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Michałowicach, zorganizowali w dniu 07 lutego 2019 roku na terenie szkoły – grę wirtualno – terenową.

W trakcie gry, uczestniczyło w niej 110 uczniów z klas 4 - 8 oraz 6 nauczycieli. Uczestnicy poruszali się w kilkuosobowych zespołach, pomiędzy sześcioma usytuowanymi „stoiskami”. Uczniowie odszukiwali właściwe miejsce, które oznaczone były kartami z QR Kodami. Drużyny wykonywały wyznaczone zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej i zdobywały punkty, jak również omawiały pozytywne strony Internetu, z którymi mają do czynienia na co dzień. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie „zaliczyła” zadania – „złapała wirusa komputerowego”, poddawana była kwarantannie – leczeniu na stanowisku „Level 4” – gdzie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

Grupy otrzymywały „Karty Logowania Drużyny” wraz z zawartym dla niej QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Jeżeli uczestnicy nie posiadali smartfonu z odpowiednią aplikacją, były przygotowane karty z alternatywną formą wskazania stanowiska oraz zadania do wykonania.

Zaproponowana forma działań edukacyjnych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, spełniła oczekiwania uczniów biorących udział w grze, jako ciekawa forma zdobywania wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w korzystaniu z sieci internetowej.

12 marca 2019 roku w szkole Podstawowej w Michałowicach, odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie działań prowadzonych w ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 7 lutego 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili spotkania, z młodzieżą w klasach  6-8 w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie. Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską  w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Działajmy razem”!

Podczas spotkania z dziećmi policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto mogły one dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - Zawoja

W dniu 27 stycznia na stoku narciarskim „Wojtek” w Zawoi policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, edukowali dzieci, dorosłych i młodzież w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Funkcjonariusze wspólnie z ratownikami GOPR promowali bezpieczeństwo wśród narciarzy i snowboardzistów, poszerzali wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz materiały informacyjno-edukacyjne zwierające min. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Wszystkie dzieci, które odwiedziły policyjne stanowisko otrzymały informacje na temat konkursu plastycznego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „Stok nie jest dla bałwanów”.

Współorganizatorami imprezy byli: Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

Dzień Babci i Dziadka - spotkanie z Seniorami  

W środę 23 stycznia 2019 roku policjanci z wydziałów: prewencji i ruchu drogowego KWP w Krakowie, w Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego Imienia Maryi Ojców Pijarów w Krakowie, przeprowadzili pogadankę profilaktyczno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Spotkanie to odbyło się przy okazji obchodzonego w tym czasie Dnia Babci i Dziadka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos zabrała policjantka ruchu drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze. Podkreśliła jak ważne jest używanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Następnie głos zabrała policjantka z wydziału prewencji, która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała jak należy postępować w przypadku stania się ich ofiarą.

Po omówieniu tematów, policjantki bardzo szczegółowo odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Na zakończenie spotkania słuchaczom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - inauguracja

12 stycznia 2019 roku małopolska Policja uczestniczyła w inauguracji trzeciej edycji akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Działania zorganizowane zostały przez Biuro Prewencji KGP na  terenie stacji narciarskiej „Kasina Ski”, w gminie Mszana Dolna. Dla uczestników zorganizowano  konkursy, quizy i testy wiedzy.  Odbył się również pokaz ratowniczy, zorganizowany przez Podhalańską Grupę GOPR.

Celem akcji informacyjno-edukacyjnej jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach. Partnerami przedsięwzięcia są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja PZU.

Inauguracja kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” to również ogłoszenie konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Na potrzeby akcji została utworzona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

 

Seminarium "Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych"

W ramach długoletniej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Akademią Ignatianum w Krakowie, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie – podinsp. Wojciech Chechelski został zaproszony do udziału w organizowanym 7 stycznia 2019 roku seminarium naukowym - „Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych”, adresowanym do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego.

Seminarium organizowane było przez Katedrę Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej oraz Prezydenta Miasta Krakowa – Pana prof. Jacka Majchrowskiego. W trakcie trwania seminarium, podinsp. Chechelski wspólnie z Panią dr hab. Klaudią Węc prof. AIK oraz kpt. Grzegorzem Chudoba z Zakładu Karnego w Trzebini, przybliżyli uczestniczącym dyrektorom tematykę zachowań ryzykownych, do jakich może dochodzić na terenie placówek oświatowych, a także uczestniczyli w panelu dyskusyjnym podsumowującym ww. seminarium.

  

starsze artykuły:

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.