Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.28.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 31431000-6 Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-07-06 13:00 więcej
ZP.42.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2017-06-12 12:00 więcej
ZP.40.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładzin podłogowych na VII p. w bud. A KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2017-06-12 12:00 więcej
ZP.23.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34521000-5 Dostawa 2 szt. łodzi kat. R2 wraz z przyczepami do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego 2017-06-07 12:00 więcej
ZP.26.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa materiałów do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-06-05 13:00 więcej
ZP.1.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39113000-7, 39112000-0 Dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł dla jednostek Policji województwa małopolskiego 2017-05-26 13:00 więcej
ZP.35.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 22000000-0 Dostawa formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2017 r. 2017-05-24 11:00 więcej
ZP.24.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38434000-6 Dostawa specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie woj. małopolskiego 2017-05-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów 2017-04-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Zaproszenie do dialogu technicznego (systemy CCTV, Kontrola Dostępu, Ochrona Obwodowa itd.) 2017-02-10 15:30 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.65.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin podczas pobytu nad morzem 2017-06-01 11:00 więcej
ZPU.58.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa przedmiotów odzieży ochronnej dla pracowników Policji woj. małopolskiego 2017-06-01 15:00 więcej
ZPU.63.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. 2017-05-25 12:00 więcej
ZPU.62.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup sprzętu kwaterunkowego 2017-05-23 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.60.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi regeneracji głowic silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-05-15 12:00 więcej
ZPU.57.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności 2017-05-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.55.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonywanie kompleksowych regeneracji sprężarek klimatyzacji (zwanych dalej sprężarkami) samochodów osobowych oraz dostawczych użytkowanych przez Policję woj. małopolskiego zleconych przez Zamawiającego. 2017-05-05 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.54.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Organizacja 3 dniowej wycieczki do Budapesztu dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin 2017-04-27 11:00 więcej
ZPU.53.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawę fabrycznie nowego asortymentu w postaci sprzętu warsztatowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.50.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu teleinformatyki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.43.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.36.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.10.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego – Mercedes Sprinter więcej
ZP.15.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.19.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
ZP.29.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.21.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.17.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6, 39514100-9 Dostawa środków higieny osobistej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej więcej
Wprowadzono zmiany

Strony