Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.122.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu 2018-10-03 12:00 więcej
ZP.94.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2018-10-01 12:00 więcej
ZP.129.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331100-7 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Muszynie, ul. Zielona 1A w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2018-09-28 13:00 więcej
ZP.128.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331100-7 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Tymbarku, Zawadce nr 60” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2018-09-28 12:00 więcej
ZP.95.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji" 2018-09-27 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.130.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – Modernizacja instalacji c.o. w budynku G, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” 2018-09-27 12:00 więcej
ZP.132.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45111300-1, 45261410-1, 45312310-3, 45321000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Tarnów – Zachód w Tarnowie, ul. Ks. Indyka 2 i 2A (budynek administracyjny i magazynowy)” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2018-09-27 12:00 więcej
ZP.131.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135100-5 Dostawa w systemie ciągłym oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego w sezonie grzewczym 2018/2019 2018-09-26 12:00 więcej
ZP.134.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów 2018-09-24 12:00 więcej
ZP.125.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych 2018-09-20 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/131 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: dostawa baterii i akumulatorów dla jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, 2018/GMT/131 2018-09-24 15:00 więcej
2018/GMT/130 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa żywienia dla KP Nowy Wiśnicz 2018-09-26 12:00 więcej
2018/GMT/118 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa żywienia zbiorowego dla KPP Bochnia . 2018-09-26 12:00 więcej
129/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa kurtek męskich z podpinką Softshell TEXAR 2018-09-28 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
128/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa. 2018-09-28 15:00 więcej
2018/GMT/126 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkoleniowo - sportowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - URZĄDZENIA DO TRENINGU 2018-09-21 09:00 więcej
2018/GMT/127 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu techniki policyjnej w postaci stacji video dla KWP w Krakowie 2018-09-18 09:00 więcej
2018/GMT/125 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie siłowni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/125 2018-09-21 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/123 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług wyżywienia dla KPP Zakopane 2018-09-26 12:00 więcej
2018/GMT/122 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie wyżywienia dla KPP Sucha Beskidzka 2018-09-26 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.106.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 wraz z przyległymi do niego zatokami. więcej
ZP.115.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych więcej
ZP.121.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu kombivan więcej
ZP.110.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09131100-7 Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 do śmigłowca służbowego użytkowanego przez Sekcję Lotnictwa Policji KWP W Krakowie więcej
ZP.120.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców więcej
ZP.104.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu kombivan więcej
ZP.96.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy/wymiany jednostki sterującej (komputera), w chromatografie gazowym ze spektrometrem masowym GCMS QP5050 firmy Shimadzu (rok produkcji 2004) wraz z konfiguracją oraz uruchomieniem całego zestawu analitycznego, będącego na wyposażeniu Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.101.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45111300-1, 45261410-1, 45312310-3, 45321000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Tarnów – Zachód w Tarnowie, ul. Ks. Indyka 2 i 2A (budynek administracyjny i magazynowy)” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.103.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym. więcej
ZP.105.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa ambulansów poczty specjalnej więcej

Strony