Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.151.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji 2018-11-21 12:00 więcej
ZP.160.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia 2018-11-16 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.159.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia 2018-11-16 11:00 więcej
ZP.133.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50310000-1 Usługi serwisu technicznego w zakresie bieżących napraw, konserwacji urządzeń kserograficznych znajdujących się na wyposażeniu komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-11-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.155.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa namiotów pneumatycznych 2018-11-09 13:00 więcej
ZP.118.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby 2018-11-06 12:00 więcej
ZP.150.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia 2018-11-05 13:00 więcej
ZP.136.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2, 09211600-7, 09211610-0, 09211650-2, 24961000-8, 24951100-6 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, środków smarnych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-11-05 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.94.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2018-11-05 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.147.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia 2018-10-24 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
66/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-11-22 12:00 więcej
51/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa oprogramowania 2018-11-27 12:00 więcej
50/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa drukarek, monitorów oraz jednostek centralnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-11-23 12:00 więcej
2018/GMT/178 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa trenażera do gaszenia ognia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-22 10:00 więcej
68/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa analizatora antenowego Saluki S3101 z wyposażeniem 2018-11-19 09:00 więcej
302.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem części pomieszczeń sanitariatów w zakresie instalacji sanitarnych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce przy ul. Jedynaka 30A 2018-12-14 15:00 więcej
AH-S.3110.165. poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa prasy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-23 12:00 więcej
301.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki w budynku KP Szczucin 2018-11-16 10:00 więcej
303.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont nawierzchni odcinka drogi asfaltowej wraz z krawężnikiem z jednej strony, zgodnie z załączoną mapką oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na całym terenie wewnętrznym KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-11-19 15:00 więcej
300.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont sanitariatu w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 2081-11-19 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.148.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji. więcej
ZP.149.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.143.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografów gazowych firmy Perkin Elmer stanowiących wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.138.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45111300-1, 45331100-7, 45321000-3, 45310000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Skale ul. Langiewicza 6 wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.139.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.142.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych więcej
ZP.135.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników warsztatów więcej
ZP.119.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30213000-5, 30121000-3, 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 30216110-0, 30233300-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu informatycznego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.137.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady więcej
ZP.134.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów więcej

Strony