Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji - Policja Małopolska

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Kontakt:

tel.: 12 61 51 880
faks: 12 61 51 937

Zakres działania:

1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze;
2) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
3) wykonywanie innych działań niż określone w punkcie 1 i 2, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania;
4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału.