Rekrutacja do służby w Policji

TERMINY PRZYJĘĆ DO POLICJI:

  • 5 maja 2023 r.

  • 17 lipca 2023 r.

  • 5 września 2023 r. - zmiana!

  • 27 października 2023 r.

  • 28 grudnia 2023 r.

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Miejsce składania dokumentów

Etapy postępowania kwalifikacyjnego


Nabór do sekcji bojowej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie

Aktualne ogłoszenie


Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 27.10.2023 r.

LISTA RANKINGOWA


OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok


 OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji


Nabór do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 2020 r. został uruchomiony nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji


Rozpoczęcie naboru do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Informacje

 

Film film_Policja_2

Pobierz plik film_Policja_2 (format mp4 - rozmiar 32.55 MB)

 

Film Film_Policja

Pobierz plik Film_Policja (format mp4 - rozmiar 16.47 MB)

 

Powrót na górę strony