Rekrutacja do służby w Policji

TERMINY PRZYJĘĆ DO POLICJI:

  • 7 marca 2022 r.

  • 10 maja 2022 r.

  • 14 czerwca 2022 r.

  • 2 sierpnia 2022 r.

  • 19 września 2022 r.

  • 29 grudnia 2022 r.

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Miejsce składania dokumentów

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

Lista rankingowa kandydatów z 19 września 2022 r. w formiacie DOC (przyjętych po naliczeniu pkt według zasad obowiązujących przed 12 stycznia br.)

Lista rankingowa kandydatów z 19 września 2022 r. w formiacie DOC (przyjętych po naliczeniu pkt według nowych zasad)

Nabór do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 2020 r. został uruchomiony nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji

Rekrutacja na stanowisko Pilota Sekcji Lotnictwa Sztabu KWP w Krakowie

 

Film Film_Policja

Pobierz plik Film_Policja (format mp4 - rozmiar 16.47 MB)

 

Powrót na górę strony