Rekrutacja do służby w Policji

TERMINY PRZYJĘĆ DO POLICJI:

  • 5 maja 2023 r.

  • 17 lipca 2023 r.

  • 5 września 2023 r. - zmiana!

  • 27 października 2023 r.

  • 28 grudnia 2023 r.

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Miejsce składania dokumentów

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Uwaga!

Decyzją Komendanta Głównego Policji zmieniony został termin naboru do służby w Policji z dnia 23 sierpnia 2023 r. na dzień 5 września 2023 r.


Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 5.09.2023 r.

LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA - nowa procedura


OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok


 OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji


Nabór do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 2020 r. został uruchomiony nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji


Rozpoczęcie naboru do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Informacje

 

Film film_Policja_2

Pobierz plik film_Policja_2 (format mp4 - rozmiar 32.55 MB)

 

Film Film_Policja

Pobierz plik Film_Policja (format mp4 - rozmiar 16.47 MB)

 

Powrót na górę strony