Rekrutacja do służby w Policji

TERMINY PRZYJĘĆ DO POLICJI:

  • 4 marca 2024 r.
  • 24 kwietnia 2024 r.

  • 8 lipca 2024 r.

  • 9 września 2024 r.

  • 30 października 2024 r.

  • 30 grudnia 2024 r.


Uwaga!

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w Wydziale Doboru i Szkolenia dokumenty do służby w Policji można składać w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 19.00 oraz w środy w godzinach 8.30 do 14.30.

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Miejsce składania dokumentów

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

Nabór do sekcji bojowej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie

Przejdź do strony


Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 08.07.2024 r.

LISTA RANKINGOWA


OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2024 rok


 OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2024 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji


Nabór do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 2020 r. został uruchomiony nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji


Rozpoczęcie naboru do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Informacje

 

Powrót na górę strony