Wymagane dokumenty

Wymagane Dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, - pobierz wzór podania
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
  • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (z potwierdzeniem przeniesienia do rezerwy), jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
  • kopie wszystkich posiadanych świadect pracy (oryginały do wglądu),

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o przedłożenie dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271), celem naliczenia dodatkowych punktów.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony