Wymagane dokumenty

Wymagane Dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, - pobierz wzór podania
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
  • dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
  • kopie wszystkich posiadanych świadect pracy (oryginały do wglądu),

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony