Zarząd w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Kierownictwo:
Naczelnik: insp. Sławomir Szumilas

Kontakt:

ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
tel. 47 83 25 700
e-mail: krakow@cbzc.policja.gov.pl

UWAGA!
Numer 47 83 25 700 może być wykorzystywany przez oszustów działających metodą na tzw. spoofing. Samodzielne dzwonienie, wybieranie tego numeru nie stanowi jednak zagrożenia.
Więcej informacji: 
link do informacji o oszustach

Zakres działania:
1) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym;
2) współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
3) dokonywanie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
4) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
5) ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne;
6) pomoc jednostkom Policji w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
7) współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych, związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej;
8) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie właściwości zarządu.

 

 

Powrót na górę strony