Wydział dw. z Cyberprzestępczością - Policja Małopolska

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Jan Klima

Kontakt:
tel.: 47 83 56 080
faks: 47 83 56 081
e-mail: sekretariat.cyber@malopolska.policja.gov.pl

 

Zakres działania:
1) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym;
2) współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
3) dokonywanie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
4) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
5) ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne;
6) pomoc jednostkom Policji w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
7) współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych, związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej;
8) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony