Oddział Prewencji Policji

Siedziba:
ul. Władysława Łokietka 205 A
31-263 Kraków

Kierownictwo:
Dowódca - insp. Jarosław Nowak
Zastępca Dowódcy - mł. insp. Rafał Kania
Zastępca Dowódcy - mł. insp. Krzysztof Kadłuczka

Kontakt:
tel.: 47 83 51 800
faks: 47 83 51 966

Zakres działania:
Z zakresu zadań i przedsięwzięć stanowiących o specjalistycznym charakterze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie policjanci jednostki między innymi biorą udział we wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach wymagających użycia większych sił policyjnych związanych z masowymi imprezami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej, koncertami, zgromadzeniami czy akcjami protestacyjnymi różnych grup społecznych. Wszelkiego rodzaju zgromadzenia masowe lub też imprezy masowe mogą doprowadzić do wystąpienia sytuacji zbiorowego naruszenia porządku publicznego, czyli wystąpienia zbiorowych zamieszek. Do przywrócenia naruszonego porządku w pierwszej kolejności w takiej sytuacji kierowane są siły OPP w Krakowie.

Powrót na górę strony