Komisariat Autostradowy Policji

Kierownictwo:
Komendant - podinsp. Sławomir Prokocki
Kierownik Referatu - st.asp. Przemysław Pasternak

Siedziba:
ul. Krakowska 94A,  32-083 Balice

Kontakt:
e-mail:  sekretariat.autostrada@malopolska.policja.gov.pl
Sekretariat KAP Kraków  (dni robocze w godz. 8-16)  -  tel. 47 83 55 160, 47 83 55 151
Dyżurny KAP Kraków  (całodobowo)  -  tel. 47 83 55 150,  fax: 47 83 55 152

Zakres działania:
Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie realizuje na podległym terenie zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Teren obsługiwany przez KAP w Krakowie obejmuje sieć dróg o łącznej długości ponad 116 km, które poza zadaniem odciążenia miasta Krakowa z ruchu tranzytowego stanowią ważne węzły komunikacyjne umożliwiające sprawną komunikację na terenie Małopolski. Aktualnie obszar działania Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie obejmuje ciągi następujących dróg:
- autostrada A-4 - odcinek od Punktu Poboru Opłat Brzęczkowice 351,660 km
przez PPO Balice do Węzła Bochnia 458,455 km. Odcinek ten o łącznej długości 106,795 km można podzielić na dwa mniejsze odcinki "wojewódzkie”. Odcinek śląski A-4 od  PPO Brzęczkowice 351,660 km do granicy województwa małopolskiego oraz odcinek małopolski A-4  od 365,6 km do Węzła Bochnia 458,455 km
-  droga  S-7c - odc. o dł. 2,7 km (od Węzła Bieżanów do ul. Śliwiaka w Krakowie)
-  droga  S-7 - odc. o dł. 3,7 km (odcinek Węzeł Balice I - Węzeł Radzikowskiego)
-  droga  K-94h - odc. o dł. 2,8 km (odcinek Węzeł Radzikowskiego - Węzeł Modlnica)

Powrót na górę strony