Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

KOMUNIKAT DLA POLICJANTÓW

Informuję o możliwości podjęcia służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie na stanowiskach asystentów.

 

Kandydaci do służby winni spełniać następujące warunki:

  •  ukończone przeszkolenie zawodowe podstawowe,
  •  dobry stan zdrowia,
  •  wiek do 30 lat,
  •  wzrost minimum 175 cm.

 

Ponadto kandydaci muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie:

  •  rozmowy kwalifikacyjnej,
  •  testu sprawności fizycznej i badania psychologicznego,
  •  badań lekarskich.

 

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym procedury naboru, policjant może być mianowany na etat asystenta w 5 grupie zaszeregowania.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Sekcji Szkoleniowo-Bojowej SPKP w Krakowie ul. Mogilska 109 
tel. 47 83 51 881 do dnia 31 marca 2022 roku.

 

Powrót na górę strony