Informacje dotyczące służby

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 1. na początek 6427 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 6005 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, po ukończeniu kursu podstawowego możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.

 2. stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;

 3. możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;

 4. możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

 5. możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 6. możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

 7. uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;

 • korzystne warunki socjalne, w tym:

 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;

 • nagrody jubileuszowe;

 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

 • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

 • urlopy dodatkowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Powrót na górę strony