Informacje dotyczące służby

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

  1. na początek 5285 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4165 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.

  2. stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;

  3. możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;

  4. możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

  5. możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

  6. możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

  7. uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;

  • korzystne warunki socjalne, w tym:

  • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;

  • nagrody jubileuszowe;

  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

  • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

  • urlopy dodatkowe;

  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Powrót na górę strony