Kierownictwo

 • ant
  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  Inspektor Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w pionie dochodzenio-śledczym Komendy Rejonowej...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego. Przebieg służby: 1991 - służba w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie 2006 - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 15 lutego 2012 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Posiadane...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Komendant nadzoruje służby kryminalne małopolskiego garnizonu Policji. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął 1984 roku, przechodząc w ciągu lat przez poszczególne szczeble kariery. W 1999 roku mianowany na stanowisko...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (kierunek : pedagogika) oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, jak również studiów podyplomowych z zakresu planowania i zarządzania środkami unijnymi w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz menagerskich w...
  więcej

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku